Forside med aktult i sognet

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøde, torsdag d. 22. november kl. 18.30. Læs/udskriv referatet!


Onsdag den 12. december, kl. 14.30 - 16.00: Syng-sammen-eftermiddag i Kirkeladen

Vi synger nogle af vore dejlige julesalmer, og enkelte fortæller om deres yndlingsjulesalme. I anledning af julen vil menighedsrådet på denne eftermiddag være vært ved kaffen.

Arrangører: Hune Menighedsråd, Hune/Blokhus Pensionistforening og Hune Plejecenters Vennekreds.


Søndag den 16. december kl. 10.30: Adventsgudstjeneste i Hune Kirke.

Vi fejrer 3. søndag i advent. Prædikant og liturg: Birgit Lundholm.

Dagens prædiketekst er skrevet af evangelisten Matthæus:

Johannes Døberen sidder i fængsel, og her kommer han i tvivl om hele sit livsværk. Han sender sine disciple til Jesus med spørgsmålet: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?"

Jesus - derimod - tvivler ikke. Ikke på sin egen gerning og heller ikke på Johannes. Over for folkeskaren omtaler han Johannes som en profet, ja, endda som mere end en profet: Det er om ham, der står skrevet: "Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig "

Ugens tirsdagsord er skrevet af Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen. Det er skrevet med udgangspunkt i dagens tekst. Læs Tirsdagsordet!

Læs søndagens tekster!

Der er kirkekaffe i Kirkeladen efter gudstjenesten.Kirkerne og Kirkeladen

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, kirken ved verdens ende, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus

                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN