Forside med aktult i sognet

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøde, torsdag d. 27. september kl. 18.30. Læs/udskriv referatet!


Onsdag d. 17. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen, Hune: Humoren i Matador - og vores liv - er en alvorlig sag

Foredrags-holder: Ronald Risvig, valgmenigheds-præst i Aulum, forfatter og foredragsholder.

Arrangør: Hune Menighedsråd i et samarbejde med Hune-Blokhus Pensionistforening

Læs mere!


Fredag den 19. oktober kl. 19:30, Hune kirke: Visesang og Nostalgi.

Entré kr. 75. Arrangør: Hune menig-hedsråd i samarbejde med Udsmykningsudvalget

Læs mere!


Lørdag den 20. oktober kl. 16.00, Rødhus kirke: Vekselsang og Nostalgi

Arrangør: Som ovenstående. Entré, 75 kr. går ubeskåret til udsmykningen af Hune kirke. Læs mere!


Søndag den 21. oktober: Gudstjeneste i Hune Kirke kl. 10.30

21. søndag efter trinitatis. Prædiken og liturgi: Birgit Lundholm
I dagens tekst siger Jesus, at de, der bliver ramt af en ulykke, ikke er større syndere end andre mennesker. Ulykken er ikke Guds straf.

"Og han sagde til dem: »Mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de." - Begrebet, omvendelse, er helt centralt i teksten.

Kirkekaffe i Kirkeladen efter gudstjenesten.

Søndagens tekster


Kirkerne og Kirkeladen

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, kirken ved verdens ende, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus

                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN