Aktuelt i sognet

Gudstjeneste i Hune Kirke den 4. oktober

10.30: Høstgudstjeneste v. Birgit Lundholm

Det er 17. søndag efter trinitatis, og på denne dag fejrer vi høstgudstjeneste i i Hune Kirke. Dagens kollekt går til Kirkens Korshær og Folkekirkens nødhjælp.

For høsten her og høsten hist - vor Gud ske lov og ære, - som ved vor Herre Jesus Krist - vor Fader ville være!    [Søndagens tekster].

Kirkekaffe i Kirkeladen efter gudstjenesten.

Retningslinjerne for gudstjenester under coronakrisen er, at der skal være 2 meters afstand, når vi skal synge – og det skal vi jo! Dernæst at der skal være mindst 4 kvadratmeter per person. Det betyder, at der kan være ca. 29 personer i Hune Kirke.


Nyt fra menighedsrådet

[Ny kirkeværge] for resten af perioden: Johanne Kaae, medlem af menighedsrådet.

Menighedsrådsvalg

Aflysning

På grund af corona aflyses Kirke og Kål den 5. november. Der bliver i stedet søndagsgudstjeneste i Hune Kirke 8. nov. kl. 10.30

Nyttige links

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus.