Forside med aktult i sognet

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådsmøde, torsdag d. 24 januar kl. 18.30. Læs/udskriv dagsorden!

Søndag den 27. januar kl. 10.30: Lægmandsgudstjemeste i Hune Kirke

3. søndag efter helligtrekonger. Medlemmer af menighedsrådet står for prædiken og læsninger

Jesus helbreder en spedalsk og derefter en romersk officers tjener. Sidstnævnte helbredelse har nok undret disciplene. Der var jo tale om en officer fra besættelsesmagtens hær, men Jesus sagde til dem:

"Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren."

Kirkekaffe i Kirkeladen efter gudstjenesten. Søndagens tekster!


Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30: Sogneaften i Kirkeladen i Hune

Parforholdet og det gode familieliv.
Ved familieterapeut Birgitte B. Nygaard og praktiserende læge Poul H. Nygaard. Forventningerne til parforholdet og til familielivet er i dag store. . . Læs mere!

Kirkerne og Kirkeladen

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, kirken ved verdens ende, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus

                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN