17/2 2020. Ændring i menuen: Anden fane fra venstre hed tidligere "Det sker". Den hedder nu "Aktiviteter". Punkterne under menuen er de samme.

Aktuelt i sognet

Hune Kirke, søndag d. 23. februar kl. 09.00: Gudstjeneste v/ Poul Erik Tranholm-Pedersen

Fastrelavnssøndag

Dagens tekst er skrevet af evangelisten Lukas. I den første del af teksten forudsiger Jesus sin lidelse og død. Teksten ender med et mirakel, idet Jesus gør en blind mand seende.

Citat fra teksten: "... Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham og spytte på ham; de skal piske ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han opstå."

[Dagens tekster] - Kirkekaffe  i kirkeladen efter gudstjenesten.


Stop rotationen: Hold markøren på billedet! Mere: Klik på billedet!


Nyt fra pensionistforeningen

Husk tilmelding til Højskoledagen. Tilmeldingsfrist: Se opslag.  [Læs mere]

Nyt fra menighedsrådet

Der blev afholdt menighedsrådsmøde i Kirkeladen torsdag den 13. februar 2020 [Referat som pdf]

Nyttige links

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus.