Status for den private indsamling

6. december 2018: Milepælen, 200.000 kr. er nu passeret. Læs pressemeddelelsen!


Folderen i udskrivningsvenligt format. Folderen er også fremlagt i kirkens våbenhus.Alterpartiet, som det ser ud i dag.


Materialer vedr. indsamlingen og udsmykningen er ophængt i kirkens våbenhus.

Kvittering for alle donationer

Kvitteringsblanketten

Der gives en kvittering for alle donationer. For hver 100 kr. udleveres et ”postkort”. For hver 5oo kr. kan man vælge en tern. Desuden kan man for det beløb få et ”postkort” i ramme, hvis man ønsker det.  

Mere lys i Hune Kirke

Fornyelse af alterudsmykning i Hune Kirke

Vær med til at virkeliggøre visionen om en historisk fornyelse af den eksisterende alterudsmykning!

Forslag til ny alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt

Skriv dig selv og din familie ind i Hune Kirkes historie med navn og telefon-nummer i ”Mosaikstiftbogen”!

Bliv medejer af udsmykningen ved at donere mosaikstifter efter eget valg!

Fornyelsen af alterudsmykningen

Som regel sidder alle I en kirke vendt mod altret. Derfor er det vigtigt, at det fremtræder som det kraftcenter, hvor man søger håb, lys og glæde. Den eksisterende træfigur over altret er resterne af et korbuekrucifiks fra slutningen af 14-hundredetallet. Maja Lisa Engelhardt har med sit forslag formået at forene denne kristusfigur med en lysende baggrund og en lys skygge af figuren.

Denne udsmykning suppleres med, at der i korets sydvindue indsættes en glasmosaik, der ligeledes tager udgangspunkt i kristusfiguren.

Maja Lisa Engelhardt skriver:

”Ruden til højre for alterbordet mod syd modtager maksimalt lys og har som motiv en gentagelse af den korsfæstedes mørke skygge – men udført i røde og rødbrune farver.

Jeg ønsker dermed at henvise dels til alterkalkens vin og blod, men også til den livgivende farve, som den røde farve er.

Bag Kristusskyggen er ruden et gyldent lyshav, en gentagelse af glasstift-mosaikbaggrunden i nichen.

Men hvor nichens lys opstår ved belysning, så opstår det gyldne lys i ruden ved en gennemlysning

Kunst koster

Hune Kirke står nu foran en renovering. Økonomien i Jammerbugt kommune og dermed i Jammerbugt Provsti har ikke været god, og mange andre opgaver har trængt sig på. Nu ser det ud til, at turen snart kan komme til Hune Kirke. Det er derfor aktuelt at se på udsmykningen.

Renoveringen af kirken skal finansieres over kirkens budget. Men udsmykningen skal finansieres af fondsmidler og private donationer.

Udsmykningen omfatter:

  • Glasstiftmosaik over altret
  • Glasmosaik i korets sydvindue
  • Glasmosaik i tårnrummet.

Det samlede budget for den kunstneriske udsmykning er kr. 960.000. (2014 skønsmæssige priser.)

Kristusfiguren over alteret

Figuren betegnes som sengotisk og er formentlig fra slutningen af 1400 tallet. Den var oprindeligt en del af et korbuekrucifiks. Den er på et tidspunkt enten taget ned eller faldet ned og har derefter i mange år været hengemt på kirkeloftet.

Omkring år 1930 opdagede man både den og Madonnafiguren. Madonnafiguren blev gjort i stand og hængt op på den østvendte venstre side af skibet. Kristusfiguren blev sendt til Hjørring Museum til opbevaring.

Mange år senere fik Menighedsrådet lov til at få Kristusfiguren tilbage til Hune Kirke. I 1992 blev Kristusfiguren ført ind i Hune Kirke og ophængt i den tilmurede kvindedør mod nord.

I 2002 blev den på opfordring af den Kgl. Bygningsinspektør flyttet til dens nuværende placering over alterbordet.

Du kan bidrage

Du kan bidrage

·  ved at overføre et beløb til konto 9020 155 44 25 123

·  ved at betale med MobilePay 19549. Skriv: udsmyk

·   ved at betale kontant til en kirkevært eller anden     repræsentant for indsamlingen

Der vil være repræsentanter for indsamlingen tilstede ved gudstjenester og ved mange begivenheder i kirken.

I våbenhuset kan du på en planche ønske den tern, du gerne vil donere. Her kan du også indskrive dig i ”Mosaikstiftbogen.”

Indsamlingens resultat kan følges på planchen i våbenhuset.

 

1 tern svarer til ca. 10 mosaikstifter og koster kr. 500 / EUR 75.

Vælg selv en nummereret tern på opfølgningsplanchen.

2 mosaikstifter koster kr. 100 / EUR 15

Indsamlingens mål er kr. 500.000.

Kontakt os

  • Per Saksager       40167798
  • Kirsten Lodberg    23343181  
  • Poul Jacobsen      30620424

Agnes og Erik Munch, mail: munchblokhus@mail.dk

Jens Andersen, mail: wurms@stofanet.dk

Hye Vinterhøj:   net31504@mail.mira.dk

Inger Marie Tranholm-Pedersen:  pet@tranholm.dk

 

 

Kirkerne og Kirkeladen

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus.
Rødhus Kirke, kirken ved verdens ende, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup.
Kirkeladen, Kirkevej 9a, 9492 Blokhus

                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN