Tirsdagsordet til 28.08.18.

Vil du være rask?
Det er en daglig kamp, når man skal udholde sygdom. Undertiden bliver sygdommen ikke bare en følgesvend, men opleves som hele ens identitet: ”Jeg er den, der ikke kan alting selv! Jeg er den, der ikke kan bevæge mig uden hjælpemidler!”

Andre sygdomsramte fortsætter med de gøremål, de magter. Samtidig er de måske afhængige af hjælp fra andre mennesker, af piller og mekaniske hjælpemidler. Det er besværligt og tungt, men også meningsfyldt, at leve livet efter evne og muligheder på trods af sygdommen.

”Vil du være rask?”, sagde Jesus en gang til en mand, som i 38 år havde været lammet. Han bad om hjælp, så han kunne komme til at bade i kilden i Betesda Dam, når den sprang.

Hvorfor stiller Jesus spørgsmålet, for naturligvis vil manden gerne være rask? Jesus ventede ikke på svar, men helbredte manden, også selv om han ikke nåede ned i kilden. Dette under er et ”tegn”: Med Jesu nærvær er Gudsriget på vej. Jesus baner vejen. Samtidig siger han til den taknemlige mand:” Nu er du blevet rask: synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre!” Ordet ”synd” kan i denne sammenhæng både på græsk og hebraisk oversættes med ”at forfejle sit mål”.

Med andre ord: Jesus vil fortælle manden, at værre end sygdom er det, at man mister orienteringen i sit liv. Målet skal hele tiden stå klart: Jeg vil leve mit liv i glæde og taknemlighed og elske Gud og min næste som førsteprioritet. Dermed bliver jeg altid en biperson i mit eget liv. Når jeg indser det, vil mit liv blive meningsfyldt, også midt i sygdom, besværligheder og kriser. Jeg har ikke mistet orienteringen og har ikke forfejlet mit mål.


På søndag prædikes der i vore kirker om dette mirakel ved Betesda Dam. Vel mødt!
Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen, Hune.