Du er her: 
 

Teksten i denne uge er skrevet af Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen.

Denne udgave af Tirsdagsordet bringes i Lokalavisen tirsdag d. 2. juni

Tirsdagsord til uge 23, 2020.

”Se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende!”

Det var en fantastisk hilsen, Jesus gav sine disciple, da han tog afsked med dem ved Kristi Himmelfærd. Det vi også kalder Himmelfart, men som har mere at gøre med ”at færdes” i stedet for ”fart”!
Her fik disciplene Dåbsbefalingen, eller Missionsbefalingen, som det også hedder:

”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!” (Matt. 28,16-20.)

Ordene kender vi rigtig godt, fordi de bruges ved enhver dåb i kirken. De er prædiketekst til på søndag, Trinitatis søndag. Trinitatis kommer lige efter pinse, som er den sidste af de helt store højtider i Kirkeåret. Vi har sammen oplevet Julen, hvor Jesus i skikkelse af et lille barn sendtes til os mennesker som Guds Søn. I Påsken blev han korsfæstet, døde, men opstod som vores frelser. I Pinsen tog Guds Hellige Ånd over, Helligånden, som åbner vore sanser, så vi fatter, hvad det hele handler om: Forudsætningen for, at evangeliet kan forkyndes for hele verden.

Efter pinsen sendes discipelflokken med Missionsbefalingen i bagagen ud for at udbrede kristendommen.
Selv til hedningene på vore breddegrader nåede evangeliet ud. Vore gamle guder, Odin og Thor, veg pladsen for Jesus Kristus, som gennem sin lære udbredte en helt ny tankegang: Tilgivelse i stedet for hævn. Nordboerne havde altid praktiseret holdningen: Øje for øje, tand for tand. Liv for liv!

I tider med sygdom og i andre kritiske situationer er Jesu hilsen en løftestang, som giver mod til at stå kriserne igennem. Vi er aldrig alene. Der er hele tiden én ved vores side. Selv i skyggen af isolation og angst for smitte har vi vished om, at der er en kærlig, omsorgsfuld ven og Frelser, der lægger øre til vore bønner og til de klager, ingen andre gider høre på.
Efter Trinitatis Søndag er der en hel masse søndage, som hedder !. søndag efter Trinitatis , 2.s.e.trin, 3. s.e.trin  og så videre helt til 23. s.e.trin.
På alle disse Trinitatis-søndage får vi indblik i de fortællinger, evangeliet rummer. Fortællinger, som er pejlemærker for os. Evangeliet er rakt til os som hjælp til at leve vort liv med hinanden. Et liv, hvor kærlighed til Gud og min næste er overskriften.

Efter trinitatis-tiden begynder kirkeåret forfra med adventstiden-jul-påske-pinse. (Højtiderne!)
Livet i menigheden er fyldt med dejlige, indholdsrige festdage og hverdage, som giver menneskelivet dybde og mening.

Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen