Du er her: 
 

Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen skriver i denne uge

Dette tirsdagsord bringes i Lokalavisen tirsdag d. 28. januar.

Tirsdagsordet til 28.01.20.

At komme til syne.

Vi har oplevet den dejlige juletid og Nytåret. På søndag er det sidste søndag i Hellig tre Konger.
 I kirken har vi gennem alle teksterne efter jul fået Jesus at se, sådan som han viste sig for sine disciple på meget forskellig måde.

Vismændene, De Hellige Tre Konger, var så kloge, at de drog en anden vej hjem, end de oprindelig havde tænkt, da de havde tilbedt Jesus. Og de fortalte ikke Kong Herodes, hvor Barnet var. Det reddede Jesu liv, så han efter flygtningetiden i Egypten kunne vende hjem til Nazaret og have sin barndom hos mor Maria og Josef.

I Hellig Tre Konger-tiden fortælles så om, hvordan han kommer til syne som Messias, som Guds Søn.
”Jeg er Verdens lys”, underviste han skarerne om på tempelpladsen.

En anden dag bar nogle kvinder deres små børn til Jesus, og da disciplene ville forhindre den forstyrrelse, irettesatte Jesus den og sagde de ord, vi i dag bruger i dåbsritualet: ”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds Rige er deres….”.

Ved ”Brylluppet i Kana” viste han sig som den, der lavede vand til vin, for at brudefolkene ikke skulle latterliggøres, da vinen var sluppet op. Senere møder han ”Den kananæiske kvinde”, som han beder om vand.

Han bryder alle jødiske regler ved at tale med en fremmed kvinde, som oven i købet kom fra et foragtet folk. Hun løber tilbage til sin landsby og bebuder, at nu er profeten kommet, han, som endda kan give alle ”levende vand”.

På Tabors Bjerg, hvor han var gået op sammen med Peter, Jacob og Johannes, hans nærmeste disciple, viser han sig lysende for dem, så de ser Jesus på en helt ny måde. Store skarer lyttede til hans kloge ord, og da er det, Jesus med 5 små brød og 2 fisk bespiser de 5000 på sletten.

Da han efterfølgende går op på bjerget for at takke og bede til Gud, er hans venner ude for at fiske på Genesaret Sø. Pludselige kastevinde fra Gollan-højderne pisker vandet op, så båden er ved at synke. Så ser de Jesus komme gående på vandet hen til dem. Han truer ad stormen, og der bliver blikstille.
Epifanitiden, hedder denne tid, hvor Jesus kommer til syne for sine disciple.

Alle de forskellige tilsynekomster fortæller os, at sådan kommer han også til syne for os på vidt forskellig måde. Jesus sagde selv, at når vi hjælper et nødlidende menneske, er det ham, vi ser og hjælper. Han har brug for vore hænder og fødder til at føre hans livsgerning videre, til at række et bæger koldt vand til den tørstige og til at holde den ensomme i hånden.

Inger Marie og Poul Erik Tranholm-Pedersen