Indledning

I Hune sogn har der regelmæssigt været tyske sommerpræster siden en gang –ja, hvor længe er det egentlig siden, de begyndte at komme? Og hvad er historien? Hvordan fungerer det? Hvordan er forholdet mellem de tyske feriepræster og præsterne ved Den danskeFolkekirke?

De spørgsmål bliver jævnligt rejst. Derfor har jeg sat mig for at finde nogle af svarene. Jeg har selv været en del af historien, siden jeg flyttede til Hune i 1974. I mange år var jeg organist i Hune sogn og har haft et frugtbart samarbejde med de tyske feriepræster.

Jeg har samlet noget materiale fra tilgængelige kilder og fået bidrag fra nogle af dem, der har været involveret –hovedsagelig danske og tyske præster. Resultatet fremlægges her. Tyske originaltekster er oversat til dansk, og danske originaltekster er oversat til tysk. Der foreligger således et sæt på tysk og et sæt på dansk. Det kan rekvireres digitalt ved henvendelse til Kirsten Lodberg, lodbergkirsten@gmail.com.

God fornøjelse! - Kirsten Lodberg Marts 2020