Set og sket i sognet

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 10.30 - ca. 14.30: Vinterhøjskoledag

Højskoledag med foredrag, lettere frokost og fællessange.

Om formiddagen foredrag med Birthe Kirk (Wolle), der fortæller om sine 30 år som farmer i Zimbabwe.

Birthe Kirk og hendes mand, Wolle (nu afdød) opbyggede en kæmpefarm med arbejde til 3000 mennesker, indtil det blev brutalt bremset, da Mugabe kom til magten i 1980.

Efter frokosten synger vi sammen efter Højskolesangbogen og organist Peter Haapsaari Andersson akkompagnerer.

Eftermiddagen slutter ca. 14.30 med kaffe.

Pris for hele dagen, inkl. forplejning kr. 50,-. Betales ved indgangen

Tilmelding nødvendig, tlf. 21684026 - fra 01.01.18.-01.03.18

Arr.: Hune-Blokhus Pensionistforening og Hune Menighedsråd

Og sådan gik det

Meget fint foredrag. Arrangørerne har modtaget mange særdeles positive tilbagemeldinger både mundtligt og på sociale medier.


Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp, den 11. marts 2018

Humøret var godt, mens indsamlerne fik styr på deres materialer, inden de gik ud i kulden og regnen.

Allerede om morgenen var vejret imod os. En iskold regn havde lagt et lag is på de steder, hvor sneen var smeltet, og veje og ikke mindst fortove var så glatte, at det blev overvejet at aflyse indsamlingen. 

Vi mødtes imidlertid som planlagt i Kirkeladen kl. 8.00. Her drak vi en kop kaffe sammen og fik fordelt områderne mellem os. Da klokken nærmede sig 9.00 gik vi over i kirken, hvor Michael Berg var liturg og prædikant ved dagens gudstjeneste. 

I løbet af gudstjenesten smeltede det meste af islaget, og vi kunne nogenlunde trygt begive os ud på ruterne.

Det skulle dog hurtigt vise sig, at det ikke var helt uden problemer, for med korte mellemrum blev vi overmandet af heftige regnbyger, og vinden var isnende kold.

Da vi efter et par timers strabadser tilbage i Kirkeladen lod den varme suppe bringe lidt varme tilbage til vore kolde og udmattede legemer, blev vi enige om, at vi aldrig havde oplevet en sogneindsamling med så dårligt vejr.

Vores indsamlingsresultat blev ikke helt så flot, som  det somme tider har været. Vi nåede dog op på næsten 8000 kr. og forholdene taget i betragtning synes vi, at det er et fint resultat.

Tak til de mange mennesker i sognet, der tog godt imod os, og som gav os et venligt ord med på vejen.


Onsdag d. 14. februar kl. 19.00 i Kirkeladen: Vores egen lille krig

Annoncering

Børge Møller fortæller om modstandsbevægelsen i Hvetbo Herred og Han Herred.

For nylig udkom bogen ”Vores egen lille krig” med mange oplysninger om modstands- bevægelsen i Hvetbo Herred og Han Herred, samlet af ildsjælen Børge Møller.

Med udgangspunkt i dette arbejde fortæller Børge Møller om krigens tid på sin levende og engagerende måde.

Der vil også være kaffebord og amerikansk lotteri. Ind imellem vil vi synge sange fra Dansk Alsang- Bog.

Entré: kr. 50.  

Det, der kommer ind ved arrangementet, går til Udsmykningen i Hune kirke

Arrangør: Hune Menighedsråd og Udsmykningsudvalget

Læs også Kirsten Lodbergs artikel om arrangementet!

Og sådan gik det

Børge Møller 14.februar.
God aften om 2.verdenskrig her på egnen. Pengene gik til udsmykningen.


7. februar 2018 kl. 19.30: Sogneaften med sygeplejerske Herdis Hansen

Annoncering

Herdis Hansen leder af Anker Fjord Hospice. Hun er også medlem af Det etiske Råd.

Hun vil tale om de etiske dilemmaer, der kan opstå, når et menneske nærmer sig ”den sidste tid”.

Aktivitetsudvalget oplæg har været ønsket om at høre om hverdagen på et hospice og om hospicetanken i forholdet til tanken om eller ligefrem legaliseringen af aktiv dødshjælp.

Arrangeret i samarbejde med Pensionistforeningen.

Og sådan gik det

Super god sogneaften med Herdis Hansen fra Ankerfjord Hospice 7.februar. Kaffepenge gik til Folekirkens Nødhjælp.


Lørdag d. 27. januar 2018: Nytårskoncert i Hune Kirke

Foto: www.hunesogn.dk

Indsendt af Poul Jacobsen.

Flot Nytårskoncert i Hune Kirke

Der var en glad og forventningsfuld stemning i Hune Kirke lørdag eftermiddag efterhånden som kirken blev fyldt til absolut sidste plads. Sopransanger Charlotte Hjørringgaard Larsen og pianist Natashe Kutsko Jensen gav en betagende og opløftende koncert. De fyldte med deres musik kirkerummet med en klang, en stemning og en inderlighed, og de fyldte sindet hos tilhørerne med lys og fred.

Den første del af koncerten var med et mere tænksomt repertoire, der faldt godt i tråd med det, der var årsag til koncerten, nemlig den kommende udsmykning, hvor alterpartiet tilføres et gyldent opstandelseslys. I velkomsten til koncerten blev Maja Lisa Engelhardts refereret for følgende udsagn: ”Hvis der ikke var nogen opstandelse, var der ingen tro. Man kan forstå korsfæstelsen, men ikke opstandelsen.”

Efter pausen var der bl.a. film- og musicalmelodier på programmet og et veloplagt publikum tog mod opfordringen til at synge eller nynne med på de populære melodier. Og det var den helt rigtige beskrivelse af oplevelsen, da alle sang med på linien fra filmen Mød mig på Cassiopeia: ”Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu.”


Billeder fra nytårskoncerten

Forstør ved klik på billede!

Foto: www.hunesogn.dk
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: Hans Nielsen
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: Hans Nielsen
Foto: Hans Nielsen
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: Hans Nielsen
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: Hans Nielsen
Foto: Hans Nielsen
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: Hans Nielsen
Foto: Hans Nielsen
Foto: www.hunesogn.dk
Foto: www.hunesogn.dk

De ni læsninger og Hune Kirke kor

Tekst og billeder: Erik Normann Sørensen

En tradition for julen, der gør en fejring nærværende og rar.  De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem 9 bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de 9 læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

Også i Hune sogn. 3. søndag i advent samles man i kirken, hvor kirkens kor og læsere af forskellig nationalitet skabte en flot og fornem julefejring.   

Traditionen med ”ni læsninger fra bibelen”, er i Hune krydret med noget nyt og meget symbolsk, idet man har skabt en fælles og global kirkebegivenhed.

Læserne af bibelteksterne bruger ni forskellige sprog, så oplevelsen af kristent fællesskab føles. At biblen er oversat til mange sprog ved vi, men i Hune kirke fornemmes det ved ”De ni læsninger”, når ni forskellige sprog klinger ud i kirkerummet; langt de fleste læsere endda med bolig i eller med tæt tilknytning til Hune sogn. Der blev læst på flamsk, finsk, kinesisk, norsk, afrikaansk, færøsk, portugisisk, fransk og ungarsk.

Dette sat i relief af Hune kirkes kor, der mellem læsningerne , fyldte kirken med danske julesange og julemusik, alt sammen under ledelse af Peter H. Andersson, kirkens organist og korleder. Sognepræst Birgit


Nye folk på vigtige poster i menighedsrådet

Ifølge Loven om Menighedsråd skal der hvert år inden det ny kirkeårs begyndelse foretages valg til posterne som formand og næstformand.

Fra lovbekendtgørelsen:

"§ 11. Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand.

Stk. 2. Når valg af formand har fundet sted, vælges 1 næstformand for det kommende år. Reglerne i § 8, stk. 3, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Herefter foretages valg til de i § 9 nævnte enkeltmandsposter for det kommende år."

Valget fandt sted på menighedsrådsmødet d. 30 november 2017.

Fra 1. søndag i advent 2017 ser menighedsrådet sådan ud:

Formand: Knud Jordansen, næstformand og kontaktperson: Ejvind Dalgaard, kasserer og kirkeværge: Leif Oredsen, sekretær og formand for aktivitetsudvalg: Bente Larsen, Tlf: 98 24 99 29 / 60 86 65 98, medlem: Erik Normann Sørensen, medlem: Trine Skovsgaard Bjerg, Tlf.: 61 73 71 28, Mail: bjerg69@hotmail.com

Sognepræst: Birgit Lundholm Jensen (ansvarlig for Facebookside for Hune sogn.) Mobil 2444 5002, E-mail: blj@km

P.t. orlov, Hye Vinterhøj

Menighedsråd og stedfortrædere med telefonnr. m.v.


En klud, der forkynder

Hune kirke er en af de 400 kirker landet over, hvor der strikkes dåbsklude.

Dåbskludene strikkes af frivillige i sognene. Og den gives som gave til dåbsbørnene efter dåben.

Projektet er startet i dette kirkeår, og spreder sig med engagement og stor hastighed.

I Hune startede man i sensommeren og nu i november er man i fuld sving; så fuld sving, så der næste er strikket et helt års forbrug; så flittige hænder har allerede sørget for en succes.

Og flere aspekter viser sig, ikke blot at der er dejlig bløde klude til at dubbe væde af det ny døbte barns isse, men også en gave fra dåbsdagen, et minde.

Strikkedamerne rundt om fortæller, at dåben forholder man sig til måske på en ny måde, eller gør sig mere klar over dåben, ved at være med til at fremstille dåbsklude.

Som det ses på de færdige klude, så er de dekorerede med forskellige kristne symboler. F.eks. kirke, kors, døbefonde, hjerter, anker, duer, skibe, alle dåbsklude bærer kristne motiver og symboler, der knytter sig til dåbsdagen.

Og, som Anne Grethe Saksager, koordinator i strikkecaféen, understreger, så er vi meget forskellige her i denne café, som vi har etableret i Hune; nogle er meget regelmæssige kirkegængere, andre mindre faste kirkegængere, men vi er sammen om, at dåbsbørn i Hune kirke alle kan få deres egen dåbsklud ved dåben i kirken; og de kan få en dåbsklud, deres egen dåbsklud, med hjem fra højtidsdagen, som deres dåbsdag er.

Man kan ikke sige, at en klud forkynder, men så alligevel, siger præsten Ann Maj Lorenzen, der først fik idéen med de strikkede dåbsklude; idéen der har slået så godt an; også i Hune.

Næste strikkecafé i Kirkeladen er 1. dec kl. 10.00 - 12.00.


Lørdag den 30/9 I Saltum Kirke kl. 19.30: ”Hva’ så Luther?"

"Hvad så Luther?" Spørgsmålet blev stillet i Saltum kirke under sang og musik.

En fyldt kirke jublede og var med i præsentationen af Luther, her i jubilæumsåret for reformationen.

 500 års jubilæum med liv og kraft, alle i kirken levede med, både i musikken og de indlagte monologer, hvor en person fra musikergruppen fortalte og sammenkædede til en, for tilhørerne, meget vedkommende helhed og særdeles stor oplevelse.

At begivenheden kunne gennemføres hænger sammen med, at Jammerbugt provsti har fra en af sine puljer har betænkt de fire sogne, Saltum, Øland, Langeslund og Hune, med en økonomisk håndsrækning, der skabte muligheden, for at man kunne indbyde til en så markant og engagerende oplevelse, i en af landets største landsby kirker. Et godt valg, da så mange gerne villehave del i denne oplevelse og derfor var med selv på en lørdag.

Nok er det 500 år siden, at Martin Luther tog fat på den katolske kirke. Munken Martin Luther slog sine berømte 95 teser op på en kirkedør. Det efter lang tids studie og grublen, blev hans forbehold og nytænkning kendt af offentligheden. Reformationen var sat i gang. Jubilæet bliver fejret over hele verden, men i særdeleshed i Nordeuropa, nu også i Jammerbugt.

Grunden til at Martin Luthers protester i 1517 bredte sig som en løbeild over hel Europa, skyldes ikke mindst musikken. Han satte nemlig budskabet på vers, så det kunne synges. Sangene blev populære i alle samfundslag og blev oversat til mange sprog, også dansk.

Derfor har vi i dag et samfund, der stort set på alle planer er gennemsyret af de lutherske tanker; og budskabet blev altså til en begyndelse sunget ind i Danmark.

Fejringen af reformationsjubilæet blev en mangfoldighed af tanker, kunst og udgivelser, og ikke mindst musik. Lørdag aften var der ”musik og Luther” i Saltum kirke.

Kabaretkoncertens 14 sange er alle oversat til dansk af den kendte salmedigteren Holger Lissner. En buket, spændende fra skillingsviser, til rockmusik, fra renæssancemusik til popmusik, fra støjende protestsange til stille hymner om korsteologi og treenighed. Alt præsenteret i Saltum kirke med glimt i øjet, og smittende humør og frem for alt høj musikalsk kvalitet og dygtighed.

En aften i fællesskab og glæde.

Erik Normann


Så strikkes der dåbsklude

Da sognepræst Anette Udmark fra Ingstrup kom til Kirkeladen i Hune og fortalte om at strikke dåbsklude var der et fremmøde på intet mindre en 30 strikkeglade kvinder.

Ideen er, at dåbskluden skal gives som gave fra menigheden til forældre/dåbsbarn, men det er også et vigtigt formål, at der opstår et rum for socialt fællesskab mellem kvinderne i strikkegruppen.

Alle de fremmødte var enige om, at det var en god idé at bruge strikkede eller hæklede klude i stedet for de dåbsservietter, der anvendes i dag, og det blev derfor besluttet at lave tre strikkegrupper: en i Hune, en i Ingstrup og en i Pandrup.


Dåbskludene prydes af mange forskellig mønstre.


Pilgrimme på klosterruten

I påsken 2017 påbegyndte en gruppe pilgrimme en 2300 km lang vandring fra Helsingør, jubilæumsvandring kaldet klosterruten gennem Danmark.

Undervejs har pilgrimmene skiftet med hinanden, dog har en, nemlig Olivia, været med helt fra start, og har deltaget km efter km. Olivia og pilgrimstaven staven har været med hver dag, også da de besøgte Rødhus og Hune kirker.

Turen har gæstet alle de kirke og klostre som ligger på ruten, hvilket er dokumenteret i den logbog, som hver dag føres og sammenfatter, hvad der opleves og pilgrimmene, turens forskellige deltagere, på hele den meget lange vandring involveres i.

Onsdag den 13. september nåede pilgrimmene til Hune, og herfra går vandringen videre til Frederikshavn, som er punktum for en tur på 2300 km.

En gruppe fra Hune sogn bød pilgrimmene velkommen i sognet med kaffe og boller ved Rødhus kirke. I fælleskab gik alle herefter en lille pilgrimsvandring, til Kirkeladen i Hune. Her holdt pilgrimmene så en hviledag.

Den blev afbrudt med aftenandagt i Hune kirke og derefter sogneaften med fællesspisning i Kirkeladen. Efter var der sogneaften, hvor pilgrimsgæster og sognebeboere under ledelse af kirkens organist. Peter H. Andersson. Man nød hinandens selskab over den blå højskolesangbog, hvor Peter havde udvalgt en håndfuld, der alle havde noget at sige om at vandrer- at være på vandring.

Torsdag morgen satte pilgrimmene atter deres vandrerstøvler på vandring.; nu suppleret med tilgang af en lille gruppe pilgrimme, der ville være med de sidste km mod slutmålet


Tirsdag d. 22. august: Kampagneafslutningsfest på Nordstjernen

Og så til sidst en kort beretning om den 22. august: telefonsnak med Jakob fra Restaurant Nordstjernen for at få de sidste bestillinger mht. spisning på plads, flytning af alle effekter fra Bakkevej 4 og Kirkeladen (Bodil og Henning Tidselbak havde taget fri for at hjælpe), Poul Jacobsen og Erik Normann var i Hune Kirke, hvor Dit Lokal TV var til stede og gerne ville vide noget om projektet. på Restaurant Nordstjernen stod Gudrun Staege fra Marburg, Tyskland, klar til at sætte effekterne op, så også opstillingen blev en oplevelse for øjet.

Dit Lokal TV kom lidt senere også til Blokhus og filmede opstillingen. Kl. 17 begyndte de lækre måltider at blive serveret i Restauranten, og fra kl. 19 afholdt Tamara og Georg Julin deres inspirerende foredrag om Den fjerde Alder.

Fra kl. 20.30 førte Georg Julin os fint og humoristisk igennem auktionen, der varede ca. halvanden time. Den første effekt, der blev udbudt, var en litografi af Maja Lisa Engelhardt. Georg Julin fortalte meget indfølt om kunstneren Maja Lisa Engelhardt og om, hvad han så i det fine litografi. (Også her var Dit Lokal TV til stede). En meget fornem indledning til en auktion, hvor pengene går til en udsmykning med netop denne kunstner. Med dette og med besøget af Maja Lisa Engelhardt er det endnu mere klart, hvor rigtigt det er, at Menighedsrådet i 2005 valgte netop hende til at skabe den nye udsmykning i Hune Kirke.

Der vil fremover være plakater og flyers rundt omkring, hvor indsamlingens forholdsvis aktuelle sum vil være at se. Der vil også være oplysning derom på www.hunesogn.dk. Så snart vi får fotos fra auktionen (fotograf: Gudrun Staege) vil de også kunne ses på www.hunesogn.dk.

Optagelserne fra Dit Lokal TV kan ses på www.ditnettv.dk fra den 1. september

Yderligere informationer: Erik, Poul og Kirsten (se den tilsendte flyer)

Kirsten Lodberg, den 24. august 2017

Billeder fra Nordstjernen, den 22. august 2017

Fotos: Gudrun Staege, Marburg.

Klik på billederne og gør dem større!

En værdig afslutning på Hune Kirke Sommekoncerter 2017

Det var en flot koncert, der mandag den 7. august satte det sidste punktum i fortællingen om dette års sommerkoncerter.

Aftenens kunstner var den 13 år gamle Rune Leicht Lund, der begyndte at spille klaver som 8-årig.

9 år gammel begyndte han på Klaverskolen Gradus med Martin Lysholm Jepsen som lærer, og siden da er Runes udvikling som pianist gået meget hurtigt. Det har resulteret i en stribe førstepladser i både nationale og internationale klaverkonkurrencer.

Rune er derfor allerede nu, sin unge alder til trods, en erfaren pianist med mere end 75 koncerter bag sig i Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Georgien, Ungarn og England.

I september 2016 spillede Rune i“Laeiszhalle” i Hamborg til den 17. internationale Steinway Festival, som vinder af den danske Steinway festival og dermed Danmarks repræsentant.

Rune er nok mest kendt for sin medvirken i DR programrækken ”Vidunderbørn”, som han vandt i slutningen af 2015.

Aftenens progrm bød på musik af L. v. Beethoven og Fr. Chopin

Medvirkende: Rune Leicht Lund, klaver og Thorbjørn Lund, klaver


Violinvirtuos i Hune kirke

Publikum kunne glade sig over violinspil af høj klasse, da Anna Egholm den 3. august gav koncert i Hune Kirke.

Anna Egholm, 21 år, er født og opvokset i Danmark og har spillet violin siden hun var 5.

Hun optrådte for første gang i Carnegie Hall som 17-årig som følge af at have vundet to internationale American Protégé konkurrencer. Anna har også vundet adskillige danske og nordiske konkurrencer.

Hun optræder ofte i både ind- og udland og har været solist med orkestre som Danmarks Radiosymfoniorkester, Bergen Filharmonikerne og Malmø Symfoniorkester. Derudover har hun spillet til masterclass hos flere internationalt anerkendte violinister.

Hendes violinspil er fornemt, og det samme gælder det instrument hun spiller på. En gammel, velklingende Gagliano fra 1763, der er udlånt til hende af Augustinus fonden.

Koncerten bød på musik af J. S. Bach, W. A. Mozart, N. Paganini og E. Ysaÿe.


Fornemt møde mellem salmer og jazz på den sidste dag i juli

Publikum blev inddraget fra starten, da Thomas Agergaard, saxofon, og Søren Gemmer, klaver, gav koncert i Hune Kirke.

Koncerten indledtes af publikum med de første 3 vers af salmen Fred hviler over land og by. Ud af disse vers fulgte en musikalsk rejse gennem en god håndfuld danske salmer, gamle som ny.

Efter en stor musikoplevelse var det publikums opgave at runde aftenen af med fællessang.


Jubilæumskoncert i Hune Kirke

Det var musik i verdensklasse, da Michala Petri og Lars Hannibal mandag den 24. juli gav 25 års jubilæumskoncert i Hune Kirke.

Programmet var fornemt og varieret og bød på både ældre og nyere musik.

Der blev spillet musik af komponisterne Johann Sebastian Bach, Jacob van Eyk, Georg Friedrich Händel, Lars Hannibal, Carl Nielsen, Asger Lund Christiansen, Astor Piazzolli, Stanley Meyers og Eward Grieg.

Et sandt overflødighedshorn i virtuos præsentation af Michala Petri på Blokfløjter og Lars Hannibal på guitar og lut.

Aftenens koncert var en del af Hune Kirkes Sommerkoncerter. Koncerterne er arrangeret af foreningen, Hune Kirkes Musikvenner

Mindeplade ved Rødhus Kirke

”Kirken ved verdens ende”, sådan beskrev en forfatter Rødhus Kirke. Igen sker der noget.

 Rødhus kirke er kun godt hundrede år, alligevel er der mange historie knyttet til den særprægede lille  kirke beliggende midt i naturen.

For nylig fik kirken et nyt kapitel skrevet til rækken af mærke dage. Der blev sat en mindeplade på kirkens klokkestabel.

Den markerer at den første ringer var Viggo Andersen, en dreng, der boede i Rødhus; han kom meget hos lærer Eriksen, Rødhus skole, også i fritiden. Den unge Viggo blev af lærer Eriksen sat til at passe den nye kirkes klokke og kan således kaldes den ”første ringer ved Rødhus kirke”.

Det er Chresten Andersen, Faarup, Viggo Andersens søn, der har foranlediget opsætningen af mindepladen.


Tirsdag den 14. marts 2017, kl. 10.30 -15.00, Kirkeladen i Hune: Vinterhøjskoledag. Grænser for menneskelig erkendelse.

Steffen B. Petersen, Professor, Medical Photonics Group, Department of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark

Steffen B. Petersen, Professor, Medical Photonics Group, Department of Health Science and Technology, Aalborg University, DenmarkDagens program: Formiddag:Foredrag med professor Steffen B. PetersenEftermiddag:Vi synger sammen til organist Peter Anderssons akkompagnement.

Foredraget tager udgangspunkt i det forhold, at videnskaben ikke er ”eksakt”. Den leverer ikke endegyldige sandheder, men beskriver en sandsynlig sammenhæng mellem elementerne i naturen.

Det er inden for den forståelsesramme, at Steffen B. Petersen formidler sit forsøg på at begribe verden. Hvilke kræfter styrer den? Hvordan påvirker de styrende økonomiske teorier vores virkelighed,og hvilken magt ligger der i det guddommelige?

Pris for hele dagen kr. 50,00. Betales ved indgangen og er inkl. frokost bestående af 3 håndmadder og eftermiddagskaffe. Tilmeldingpå telefon 21 68 40 26 senest d. 7. marts. Arrangeret i samarbejde med Hune-Blokhus Pensionistforening


God sogneindsamling i Hune Sogn d. 12 marts

Klokken 8.00 mødtes de 10 morgenfriske indsamlere i Kirkeladen, hvor sognepræsten Birgit og hendes mand, Holger stod klar med morgenkaffen. Indsamlerne hyggede sig med kaffen, områderne blev fordelt, og klokken 9.00 samledes alle til gudstjeneste i Hune Kirke.

Klokken 10.00 gik det løs med indsamlingen. Vejret var rimeligt, og humøret godt og sognet fik et rigtig godt indsamlingsresultat. De flittige pengetællere kunne konstatere, at der var indsamlet 11.015 kr.

Og så havde Birgit og Holger brugt tiden fra kl. 10.00 til kl. 12.30 på en virkelig god måde. Da indsamlerne kom tilbage efter en fremragende indsamling, blev der serveret varm og veltillavet suppe i Kirkeladen.

Tusind tak til indsamlerne og til de mange mennesker i sognet, der tog godt imod dem.


Onsdag d. 8. februar 2017, kl. 19.30 i Kirkeladen: Knud Jacobsen fortæller bibelhistorier.

Annoncering:

Knud Jacobsen er læge og tidligere politiker. Herudover er han meget optaget af fortællingen om Jesus, og menigheden i Hune har tidligere nydt godt af hans evne til at formidle bibelens tekster ved hjælp af fortællingen.

Glæd jer til denne sogneaften i Kirkeladen.

Og sådan gik det:

En meget fin aften med en fantastisk fortæller. Ved ordenes kraft tog Knud os med på en rejse tilbage til Jesu tid. Vi var med fra Jesu fødsel i stalden i Betlehem til opstandelsen påskemorgen, og vi oplevede, hvordan fortælling og præcist ordvalg gav udryk for fortællerens personlige fortolkning af de velkendte beretninger.

Webmaster


Lægen Knud Jacobsen fra Ulfborg gav os onsdag den 8. februar en religiøs oplevelse i Hune Kirkelade. Han genfortalte Jesus´ fødsels-, lidelses og opstandelses historie så levende og betagede, at den blev nærværende og forståelig for os alle, der denne kolde vinteraften søgte oplevelse i Kirkeladen. Hemmeligheden bag denne usædvanlige præstation var nok, at vi gennem beretningen fik baggrundsstoffet med. Geografisk set var i til stede i Palæstina. Historiske, politiske og kulturelle kendsgerninger på Jesu´ tid blev behændigt vævet ind i den sprogligt meget begavede fortællerkunst. Det er dejligt at blive positivt overrasket. Tak til Knud Jacobsen og aftenens arrangører for en stærk oplevelse.

Deltager, Kirsten Riis Kristensen.

En dejlig nytlårsgave

Et nyt år startede i Hune sogn med en dejlig gave, både i eget udtryk og i fællesskabsånd.

Ved en gudstjeneste i Rødhus kirke - med en fyldt kirke, ja næsten pakket - fik Hune sogn overrakt / overdraget en dejlig gave, idet et maleri af Rødhus Kirke af Niels Jensen, Blokhusmaleren, malet i 1968, blev overrakt Hune sogn efter gudstjenesten.

 Anne Sofie Spliid Klemar, giveren, havde besluttet sig for at kunstværket ville høre godt hjemme i Hune sogns lokaler.

I sin meget varme og personlige overrækkelses tale kom det meget nære og helt personlige forhold mellem kunstnerfamilien og giveren.

Anne Sofie Spliid Klemar fortalte om, hvordan hun som barn kom i huset hos Niels Jensen og hans kone Anna. "Et hjem, hvor man ikke blev irettesat, men tilrettevist". Af talen fremgik tydeligt, hvordan oplevelserne havde sat sig; og var blevet til inspiration og motivation. Æresfrygt ved at se malerens arbejde med farver og skygge. Spor, der sad i hukommelsen som farvesans og farveglæde. Det at kunne få lov at være tilstede i dagligdagen, ved ferniseringerne og her stolt værdsætte den opmærksomhed, som Niels Jensen og Anna blev tildelt.

Rødhus Kirke, malet af Blokhusmaleren Niels Jensen

ENSNyt menighedsråd tiltrådt 27. november 2016

1. søndag i advent var skiftedag i Hune Sogn. Et gammelt menighedsråd gik af og et nyt trådte til. Persaksager og Jens Andersen blev udskiftet med Knud Jordansen og Ejvind Dalgaard. 

Også i stedfortrædernes række blev der skiftet ud. Anne Grethe Saksager og Connie Blom gik ud, mens Trine Skovsgaard, Hanne Baetz og Johanne Kaae trådte ind.

Det nye menighedsråd i sognet:

Formand: Erik Normann Sørensen

Næstfornand og kontaktperson: Knud Jordansen

Kasserer: Ejvind Dalgaard, Sekretær: Hye Vinterhøj

Medlemmer: Bente Larsen og  Medlem: Leif Oredsen

Sognepræst og medlem: Birgit Lundholm Jensen


Kirkeværge/sekretær for kirkegårdsudvalget: Trine Bjerg (valgt som stedfortræder)


Stedfortrædere:

Trine Bjerg, Hanne Bætz, Johanne Kaae og Agnethe Oredsen

Del dette: