Du er her: 

Set og sket

Tirsdag den 10. marts kl. 10.30 til ca. 14.30 i Kirkeladen i Hune: Højskoledag

Sådan blev det annonceret:

Højskoledag med foredrag, lettere frokost, kaffe og fællessange over middag. Foredragsholder, fhv. håndboldspiller Rikke Nielsen, i dag ildsjæl for børn født med handicap.

Rikke Nielsen, tidligere professionel håndboldspiller, bliver højskoledagens inspirerende foredragsholder, Rikke kender livets sider, positive og negative og vil fortælle, hvad man alligevel kan gøre, når odds vender den gale vej. Rikke har været kræftramt og har en datter, født med Downs syndrom.

Så let - nej. Men Rikke fandt en vej - Hun startede et håndboldhold Kidz - et håndboldhold for udviklingshæmmede børn i et  samarbejde med håndboldklubber i Nøvling og Aalborg. Og Rikke er ukuelig -  det går derudaf.

OBS: Pris for hele dagen kr. 100,- inkl. Forplejning hele dagen. Betales ved indgangen.

Arr.: Hune - Blokhus Pensionistforening i samarbejde med Menighedsrådet.

Og sådan gik det:

Vinterhøjskoledagen med Rikke Nielsen blev afholdt i dag, tirsdag, med ca. 70 deltagere. En stor succes med fortællingen om Lykkeligaen. Et fantastisk projekt.

Efter spisning sang vi til akkompagnement af Hune Kirkes organist, Peter Andersson.


Onsdag d. 19. febr. kl 19.30 i Hune Kirke: Koncert med BARBAROS

Sådan blev det annonceret:

Oplev dette fantastiske kor, som synger barbershop, gamle kærlighedssange, kendte danske schlagere
og up-tempo hits!

Koret er fra Århus og har international standard

Entré: 100,-

Arrangør: Hune Kirke Musikvenner

Og sådan gik det:

De ca. 80 begejstrede tilhørere i Hune Kirke havde en fremragende musikoplevelse. Arrangementet må betegnes som en stor succes.


Torsdag den 6. februar kl. 19.00: Sogneaften om dagligdagen i naturbørnehaven

Sådan blev det annonceret:

Vi begynder med et besøg og en rundvisning i Hune Naturbørnehave kl. 19.00

Ilsigvej 9, 9492 Blokhus. ( Mellem butik Laden og Klausens fisk & skaldyr.)

Efter rundvisningen samles vi i Kirkeladen; Kirkevej 9A, 9492 Blokhus. Her vil leder af børnehaven Søren Kjelds fortælle om dagligdagen, og hvordan det er at drive en børnehave med fokus på natur og udeliv.

Der bliver serveret kaffe og the, med brød undervejs.

Vel mødt Hune menighedsråd!


Torsdag den 16. januar kl. 18.30 i Kirkeladen: Spis-sammen-aften i januar

Sådan blev det annonceret:

I mørket og kulden rykker vi sammen. Vi skal spise, synge og lytte sammen, og  vi sørger for aftensmaden.

Vores præst Birgit Lundholm har lovet at have en god fortælling med i ærmet.

Der vil også være kaffe, te og småkager i løbet af aftenen.

Der er ingen tilmelding, og hele arrangementet er gratis.

Vel mødt.

Arrangør Hune Menighedsråd.

Og sådan gik det:

Der var fuldt hus i Kirkeladen, og stemningen var i top. Snakken gik lystigt, der blev sunget og sognepræst Birgit Lundholm læste op fra Johannes Møllehaves bog, På myrens fodsti.


Onsdag den 4. december kl. 9.30 i Hune kirke: Mini-jule-gudstjeneste

Oldefar og oldebarn hygger sig under gudstjenesten.

Sådan blev det annonceret:

Gudstjenesten er tilrettelagt af Kirke og Kulturmedarbejder Karen Olesen og sognepræst Birgit Lundholm. Organist Peter Andersson spiller på orgel og klaver.

Det er for børn i Hune, børnehavebørn og pædagoger i Hune Naturbørnehave, dagplejebørn, samt for forældre, søskende, bedsteforældre og oldeforældre, der har lyst og mulighed for at deltage.

Foruden julesalmer og salmer med fagter, bliver der en fortælling om Jesu fødsel, med udklædning af børnene; Fadervor og Velsignelsen.   Derefter er der hygge og samvær i Kirkeladen for alle. 

Vel mødt! siger Karen Olesen og sognepræsten!

Og sådan gik det:

Som det ses af billederne herunder var der liv og glade dage i Hune Kirke, men der var også tid til lidt alvor og eftertænksomhed.

Minijulegudstjeneste i Hune Kirke (Forstør m. klik)
Julekrybben (Forstør m. klik)

Søndag den 1. december kl. 14.00: Syng advent ind

Sådan blev det annonceret:

Det nye kirkeår starter med gudstjeneste i Hune Kirke.

Velkommen til en festlig dag! Vi tænder det første lys i adventskransen. Kirkens kor medvirker under ledelse af organist Peter Haapsaari Andersson, og umiddelbart efter gudstjenesten går vi udenfor og tænder juletræet ved kirken.

Bagefter er der saftevand, kaffe og te, gløgg og æbleskiver i Kirkeladen.

Arrangører: Hune Kirke/Hune Menighedsråd


Onsdag den 6. november 18.00 i Hune Kirke og Kirkeladen: Lukas og Kål

Sådan blev det annonceret:

Vi mødes kl. 18.00 i Hune Kirke, hvor vi begynder med en halv times aftensang .

Traditionen tro samles vi herefter til spisning af stuvet hvidkål og frikadeller i Kirkeladen. Som vanligt vil der ikke alene være sørget for mad og drikke, men også for åndelig føde, og vi er så heldige igen i år at få besøg af Knud Jacobsen, som efter spisningen vil genfortælle episoder fra Lukasevangeliet.

Knud Jacobsen er læge og tidligere amtsrådspolitiker. Han har i adskillige år rejst rundt og genfortalt fra Det nye Testamente.

Knud er en dreven fortæller, og han er personligt optaget af fortællingen om Jesus.

Lukasevangeliet er skrevet ret sent og bygger i lange passager på Markusevangeliet, men en del stof er også specielt for Lukas fx fødselshistorien, Den barmhjertige samaritaner og Den fortabte søn.

Knuds fortælling tager udgangspunkt i Lukas "særstoffet".

Undervejs serveres der kaffe, te og en småkage.

Vel mødt til en spændende aften i efteråret. Alle er hjertelig velkomne. Der er ingen tilmelding.

Arrangør Hune: Blokhus Pensionistforening og Hune Menighedsråd

Og sådan gik det!

Dejlig aften i Kirken og Kirkeladen, og på denne råkolde efterårsaften var der fuldt hus i Kirkeladen. Her hyggede de mange deltagere sig med kål og frikadeller, inden de lyttede til Knud Jacobsens fantastiske fortælling.


Onsdag, den 23. oktober, kl. 19.30 i Kirkeladen i Hune: Aftenforedrag v/ Jes Dige

Billede fra Jes Diges foredrag i Kirkeladen

Sådan blev det annonceret:

SKYGGEBØRN

Hvad sker der, når alvorlig sygdom og død slår ned?

Jes Dige, som  igennem mange år har arbejdet utrætteligt for familier, der er blevet ramt af alvorlig sygdom, vil dele ud af sine erfaringer.

Jes Dige er primus motor i projektet "Skyggebørn", et gratis tilbud med opstart i 2017. Tilbuddet retter sig til børn og unge med alvorligt syge pårørende og børn og unge, der har mistet pårørende.

Jes Dige fortæller om sit arbejde med Skyggebørn - og giver sit bidrag til omgivelserne - med den store erfaring, han har - hvordan kan vi alle bidrage til, at det bliver mindre svært når katastrofer slår ned?

Arr. Hune-Blokhus Pensionistforening i et samarbejde med Menighedsrådet.

Og sådan gik det:

Det var en særdeles spændende og rørende sogneaften i den velbesøgte Kirkelade.


Torsdag d. 3. oktober i Saltum Sognegård: 30 år som TV-korrespondent i Jerusalem.

Steffen Jensen, TV-korrespondent - 30 år i Mellemøsten.

Firepastoratssamarbejde

Sådan blev det annonceret:

Tilmelding til Inger Ipsen: 30 70 50 01 senest den 1. oktober.

TV2-korrespondenten i Mellemøsten  i tre årtier, Steffen Jensen, har oplevet mere end de fleste i i verdens farligste brændpunkt, hvor der har været konflikter og krige  fra før 2. Verdenskrig.

TV2´s korrespondent i Jerusalem gennem 30 år Steffen Jensen er vel nok den danske journalist, der ved mest om Mellemøsten efter de mange år som brændpunkts-reporter i den mest fascinerede og konfliktfyldte del af verden.Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 er han i Saltum sognegård, hvor han vil fortælle om sit både eventyrlige og farlige liv under de mange koflikter i den del af verden, hvor en fred synes håbløs.

Det er de fire menighedsråd i Hvetbo Herred, Jetsmark, Saltum-Alstrup, Ingstrup-Vester Hjermitslev og Hune, der står som arrangør af journalist og fotograf Steffen Jensen besøg i Saltum. . Han vil fortælle om de komplicerede forhold i Mellemøsten, både Israel-Palæstinakonflikten og resten af den arabiske verden og i øvrigt  om livet som korrespondent i verdens farligste brændpunkt, hvor eksplosioner sker fra dag til dag. Han er nu vendt hjem til Danmark, hvor han arbejder som TV2´s udenrigskommentator og underviser på Danmarks Journalisthøjskole.

Steffen Jensen læste først forhistorisk arkæologi i Aarhus, herefter biblical og romersk arkæologi samt mellemøstlige og nordafrikanske studier i Jerusalem, inden han tog uddannelse som journalist. Han har med sin baggrund i arkæologi i mange år i bogstaveligste forstand  gået i Bibelens fodspor. På grund af jobbet som korrespondent for TV2 har han rejst rundt til alle de steder, hvor Bibelen blev til. Han har dækket utallige kriger og konflikter i Mellemøsten, bl. a. borgerkrigen i Libanon og den israelske invasion i 1982 til kampene i Libanon i 2006. Nævn en vigtig konflikt i det omfattende mellemøstlige område,  og Steffen Jensen har dækket den. Fra palæstinensisk  opstand over regionale krige og til ”det arabiske forår”.

Efter 30 år som brændpunktreporter i verdens mest konfliktfyldte region har han opbygget en enestående viden om regionen og dens folkeslag. Om deres krige og konflikter, men også om deres kunst, håb og drømme. En viden, der er baseret på at være til stede. Den palæstinensiske opstand, Sovjetunionens rømning af Afghanistan, borgerkrigen i Libanon, Golfkrigene, Det arabiske forår. Steffen Jensen var der for at rapportere, beskrive og analysere.

Han har desuden skrevet flere bøger om sine år i den mest konfliktfyldte del af verden.

Steffen Jensen er gift med Leah, kaldte Luli, som han mødte i begyndelsen af 1970´erne under et kibbutsophold i Israel. Parret har to voksne børn.

Thomas Hasselriis.


Høstgudstjeneste for børn onsdag den 2. oktober 2019

Taknemlighed for høsten bliver til taknemlighed for alt, vi har!

At sige ”tak” er altid godt, og i vores dejlige landbrugsland, så er der meget godt at takke for.

Det bruger vi høstgudstjenesten til, og i Hune Kirke, onsdag den 2.oktober, kom alle børnene fra Hune Naturbørnehave og Anettes private dagpleje til gudstjeneste om formiddagen.

Mange havde taget voksne og flere børn med, og der var gang i salmesang og bevægelser og liv og glade dage i kirkens rum.

Birgit Lundholm Jensen, kirkens præst, fortalte fint om høsten og havde medbragt en rigtig majskolbe, som hun skrællede bladene af, og det var spændene at se, hvad der gemte sig inden under alle bladene. Vi sang takkesange og efterårssange og fik en rigtig velsignelse med til sidst.

Børnene er meget dygtige til at synge i Hune, så derfor gav de også et ekstranummer i Kirkeladen bagefter, da vi drak saftevand og kaffe og spiste boller.

En dejlig formiddag i Hune i godt selskab giver store smil og taknemlighed over alt det, vi har sammen!


Onsdag den 11. september kl. 19.30 i Kirkeladen i Hune: Sogneaften med Bit Vejle

Sådan blev det annonceret:

Bit Vejle vil fortælle og vise nogle af sine papirklip på Kirkeladens overhead

Bit Vejle har det meste af sit liv arbejdet med papirklip. Hun har klippet i papir fra barnsben og brugte sin mors brodersaks. Papirklip var i mange år hendes fritidsbeskæftigelse. Gennem tiden er Bit Vejle blevet i stand til at fremstille de mest fantastiske papirklip. Inden for denne kunstart- psaligrafien -er Bit Vejle i dag en kendt kunstner.

Alle er hjertelig velkommen til en aften med en lokal, men også en national og internationalt anerkendt kunstner. Det er noget vi kan glæde os til, når Bit Vejle vil fortælle om nogle af sine værker og dermed også om sine tanker og overvejelser om menneskelivet. [Mere om Bit Vejle]

Der vil som vanlig være pause med kaffe, te og tilbehør.

Arrangør Hune Menighedsråd. 


Søndagd. 1. september2019, Sogneudflugt: Turen går til Vesthimmerland.

Efter nogle gode oplevelser nyder deltagene eftermiddagskaffen ved Aggersborg.

Sådan blev det annonceret

Vi mødes på kirkens parkeringsplads kl. 8.00.   (Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00)

Pris 200 kr. for at deltage. De 200 kr. betales i bussen.

Der er tilmelding senest 27. august på 24 44 50 02 eller blj@km.dk med navn og antal.

Når alle er mødt, kører vi mod Farsø kirke, hvor vi deltager i gudstjenesten kl. 9.30.  Undervejs serveres der rundstykker og en kop kaffe/the. Der er også tid til at synge i højskolesangbogen.

Efter gudstjenesten ser vi nærmere på kirken, som fik en gennemgribende restaurering i 2010.  Maja Lisa Engelhardt har udsmykket og rådgivet om farverne i kirken.  

Herefter middag på Farsø kro.

Besøg med rundvisning på museet om Johannes V. Jensen og Thit Jensen.

Når vi forlader Farsø kører vi omkring Næsborg kirkebakke og kirke og gør et kortere stop; derefter fortsætter vi til Aggersborg kirke og vikingeborgen. Her indtager vi kaffe/ the og kage, som menighedsrådet sørger for. Her er der også et lille museum omkring vikingeborgen og vikingetiden.

Derefter drager vi hjem til Hune.

Arrangør Hune menighedsråd ved:

Ejvind og Dorrit Dalgaard og Birgit Lundholm.

VEL MØDT

Og sådan gik det

De virkelig varme sommerdage, der afsluttede august var forbi, men der var godt udflugtsvejr, og de ca. 35 deltagere havde en rigtig dejlig dag i Vesthimmerland.


Sommerens Koncerter

Igen i år kunne musikforeningen, Hune Kirkes Musikvenner, præsentere en perlerække af sommerkoncerter.

Første koncert i år var den 1. juli, hvor Adam Kock Christensen, violin, og Ramez Mhaanna, klaver, spillede musik af Bach og Schumann. 

De studerer begge på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Adam har modtaget en lang række priser bl.a. Jacob Gades Fondens 3-årige talentlegat, fondens store musiklegat og Augustinus Fondens jubilæumsuddeling, og han har optrådt mange steder i verden med sin violin bl.a. med Sibelius' , violinkoncert på Ålandsøerne.

Ramez har taget første del af sin uddannelse på Gnesins Academy of Music i Moskva, tildeltes først på året Léonie Sonning Talentpris og turnerer jævnligt i Kina.

Gitte Engen synger nordiske og klassiske toner.

Den 8. juli var Gitte Engen på programmet, og akkompagneret af Peter Haapsaari Andersson sang hun nordiske, klassiske og folkelige toner.

Det er sagt om Gitte Engen og Peter Andersson, at deres kunst spænder vidt. Lethed og humor, drama og sorg udtrykker de med lige vid, talent og intensitet. Og fordi en koncert med dem aldrig opleves som en præstation men som en gave, føles der ingen afstand fra kunstneren til deres publikum. Musikken bliver en fælles oplevelse, en frodig, hjertelig oplevelse.

Mange mennesker havde fundet vej til Hune Kirke.
Ulla Henningsen fortolker danske sange.

Traditionen tro finder vi også plads til en jazzkoncert eller skuespiller. I år begge dele nemlig skuespilleren Ulla Henningsen, som fortolkede danske sange, PH-viser og jazz standards sammen med sin jazz-trio. Denne koncert blev afholdt torsdag den 18. juli.

Julija Skipore, accordeon. Bartlomiej Piotr Wawryniuk, saxofon.

Mandag d. 29 juli kunne Hune Kirkes musikpublikum glæde sig over Passion Duos musik. De spillede musik af bl.a. Galliano, Mendelssohn, Piazzolla.

Passion Duo er rammen om accordeon og saxofon og de to musikere, Julija Skipore og Bartlomiej Piotr Wawryniuk.

Julija er uddannet på Jazeps Vitols Letlands Musikakademi i Riga, Syddansk Musikkonservatorium og Conservatorio Di Musica G. Verdi i Milano. - Bartlomiej er uddannet på Fryderyk Chopin Musikkonservatoriet i Warszawa, Syddansk Musikkonservatorium, Skuespillerskolen i Odense og Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Begge har optrådt I hele Europa, Rusland og USA.

Mandag d. 5. aug. var der UNGE STJERNER på programmet, nemlig søskendeparret Rebecca Cherry, obo. Justin Cherry, fagot. Peter Haapsaari Andersson spillede klaver.

Rebecca og Justin Cherry stammer fra Aalborg, deres forældre er begge musikere, og deres instrumenter er fra træblæserfamilien: obo og fagot.

Rebecca studerer på Guildhall School of Music & Drama i London. Justin bliver student fra Aalborg Katedralskole og vandt sidste år Aalborg Symphony Orchestra Young Soloist Competition

Torsdag d. 8. august var Filip Michalak (som vi her i Hune følger meget tæt) ved flyglet sammen med vennen Joachim Becerra Thomsen.

Sidstnævnte er med sine godt og vel 20 år er et unikum på tværfløjte og nu ansat som solofløjtenist ved et af USA's mest anerkendte kammerorkestre, Los Angeles Chamber Orchestra.

På billedet ses Filip Michalak ved flyglet i Hune Kirke.

Sommerens koncerter i Hune Kirke blev den 14. august rundet af med med Nordjysk Pigekor under ledelse af Christina Kjærulff.

Stilistisk tager Nordjysk Pigekor afsæt i den danske sangskat og arbejder såvel med den klassiske kortradition, som med den rytmisk fortolkede a cappella-tradition. - Koret favner både kirkelig og verdslig kormusik og er kendt for dets rene nordiske klang, og pigernes høje musikalitet, som kombineret med deres indtagende charme gentagne gange har betaget og bevæget publikum i Danmark og rundt om i verden.


Kirkesommerskolen 2019

Kirkesommerskolen blev afholdt i 3 dage i uge 27, 2019 i Jetsmark Sognegård og Kirke og med vandretur i Fosdalen den ene dag. Årets tema var "bjergvandring" og 5 bjerge skulle "bestiges".

Bibelfortællinger om hændelser på bjerge, sang, workshops med ler, modellervoks, tilblivelsen af et alter med malede sten samt vandreturen i Fosdalen var de store hovedlinjer i de tre dage med børn i skolealderen, foruden pauserne med boldspil og leg.

Frivillige kræfter, helt unge såvel som voksne, var med til at få dagene til at fungere, og samværet mellem de unge og de ældre gik over al forventning. Tre dage med fokus på at bruge hænder, fødder og krop, tænke kreativt og at få nye venskaber.

Tak til Lions Hvetbo, som havde sponsoreret bl.a. busturen til Fosdalen.

Kirkesommerskolen var arrangeret af Ingstrup-V.Hjermitslev, Saltum-Alstrup, Hune-Rødhus og Jetsmark Sogne.


Søndag den 23 juni kl. 19.30: Sankt Hans bål ved Hune Kirke.

Sådan blev det annonceret:

Der vil Sankt Hans Aften søndag den 23. juni være bål ved graverhuset nær Hune Kirke kl. 19.30.

Merete Fuglsang Hansen, Hune, holder båltalen, og sammen skal vi synge midsommervisen og et par andre sange.

Der serveres kaffe, småkager og saftevand til børnene. Grillpølser kan købes.

Børnene får mulighed for at muntre sig på en hoppepude..

Vi håber på det allerbedste vejr; men i tilfælde af dårligt vejr trækker vi indenfor i graverhuset eller en opstillet pavillon. 

Alle er hjertelig velkomne.

Arrangør: Hune Menighedsråd.


Tirsdag den 4. juni kl. 17.00: Gud og Grill

Gud og grill 2019

Årets Gud & Grill arrangement foregik i en varm og sommergrøn have, nemlig i præstegårdshaven i Jetsmark, som 109 børn og voksne havde fundet vej til den 4. juni.

 

”Gud”-delen foregik nede bagerst i skoven, hvor bænke, alter, klaver og lydanlæg var sat op, så alle kunne se og høre det, der skete.

 

”Grill”-delen foregik i gården foran præstegården, hvor Michael og Tommy fra FDF-Pandrup havde stået for al maden, til alles store glæde. I haven var en stor hoppepude sat op, og børnene brugte den flittigt.

Der var også nogle, der spillede bold, mens den voksne del af deltagerne nød at sidde i solen og få en god snak med andre voksne, mens maden blev spist.

 

KFUM & K fra Saltum var også med til at arrangere, og de stod bl.a. for at holde ild i bålet på bålpladsen, så børn og voksne kunne komme og riste skumfiduser. Det var der stor søgning til, ligesom mange børn med voksne forsøgte sig med at løse et fotoløb.

 

Alt i alt en virkelig hyggelig aften på tværs af sognene i Gl. Pandrup Kommune, arrangeret af FDF-Pandrup, KFUM & K Saltum og kirkerne i Gl. Pandrup Kommune. Dejligt at se, at både Hune, V. Hjermitslev, Ingstrup, Saltum og Jetsmark var repræsenteret


Søndag den 2. juni 2019 kl. 14.00: Sommermøde i Hune Kirke

Sådan blev sommermødet annonceret:

Gudstjeneste med efterfølgende foredrag –TEMA: TIDEN - VEN ELLER FJENDE?

Professor og dr. scient ved Institut for kommunikation på Aalborg Universitet, Peter Øhrstrøm kommer og holder foredrag om tid, og hvorvidt tiden er en ven eller fjende. Hver femte voksen rammes i dag af stress, så på den måde er tiden blevet en fjende. Spørgsmålet er derfor, om man kan vende tiden til at blive en ven. Peter Øhrstrøm har i mange år forsket i tidsbegrebet og skrevet bogen ”Tidens gang i tidens løb”.

Peter Øhrstrøm, vil også sige lidt under gudstjenesten omkring tid, ud fra prædikerens bog i det gamle testamente: – Alting har en tid, for alt hvad der sker, er der et tidspunkt. Kapitel 3, vers 1

Der serveres kaffe/the og kage undervejs. Det hele foregår i Hune kirke.

Arrangør: Hune Menighedsråd


Torsdag d. 30. maj 2019 kl. 10:30, Kristi himmelfartsdag, i Hune kirke: Gospelgudstjeneste

Sådan blev gudstjenesten annonceret:

Kom og vær med til en festlig gospelgudstjeneste sammen med Hune Kirkekor under ledelse af organist Peter Haapsaari Andersson. Sang og livsglæde vil fylde de gamle hvælvinger i Hune Kirke.

 


Nyt fra udsmykningsudvalget

Søndag d. 26. maj 2019kl. 16.00 i Rødhus kirke: Året rundt med sange og oplæsning - ”Tolv med Posten” af H.C. Andersen.

Sådan blev det annonceret: Velkommen til en eftermiddag, hvor vi synger os igennem året, lytter til et lystigt eventyr og lytter til et par korværker. Medvirkende: Thomas Blom, Pankoret og de øvrige i kirken. Der er fri entré, men vi beder om en donation til udsmykningen i Hune kirke. Arrangører: Pankoret

Mere om arrangementet

Ved eftermiddagsarrangementet i Rødhus kirke den 26. maj vil Thomas Blom læse Tolv med Posten af H. C. Andersen. Det er en eventyrlig beretning om de 12 måneder. Vi vil også alle synge sange, der passer til årets 12 måneder, hovedsagelig sange fra Højskolesangbogen 2006.

Samarbejdet mellem Thomas Blom og Pankoret går langt tilbage. Stærkest i erindringen står nok arrangementet Nattergalen, der blev afholdt i Rødhus sommeren 2005.

Pankoret kan i år fejre 40-års jubilæum. I de første mange år og indtil 2005 har Pankoret optrådt mange gange i Hune og Rødhus kirke. Siden 2011 har der i Pankorets arrangementer ofte indgået billed-forevisning, især billeder og kirkeudsmykninger af Maja Lisa Engelhardt.

Pankoret vil lede fællessangen og selv synge korværker, bl.a. af Niels W. Gade og John Rutter

Der er fri entré, men vi vil gerne bede om en donation til udsmykningen af Hune kirke. Pankoret medvirkede også i et arrangement i Hune kirke i april 2017, ligeledes til fordel for udsmykningen.

Kirsten Lodberg

Den 14. april 2019


Torsdag den 16, maj kl. 19.00, st. bededagsaften, i Hune Kirke og Kirkeladen: Kirke og hveder i Hune sogn

Sådan blev det annonceret

På denne aften indbydes til gudstjeneste i Hune kirke kl.19.00. Derefter er der samvær og varme hveder med kaffe/the i Kirkeladen.

Vi vil også synge nogle af forårets sange sammen.

Arrangør: Hune Menighedsråd


Onsdag den 3. april kl. 19.30 i Kirkeladen i Hune: Sognets Tilstand, kirkegårdsvandring og sogneaften

Sådan blev det annonceret

Vi starter med en aftentur på Hune Kirkegård. Kirkeværge Leif Oredsen vil vise os rundt, og herefter vil Ellen Hansen, Hune fortælle om forfatter Karl Hansen fra Blokhus, som har gravsted på Hune Kirkegård. Vi håber på godt vejr.

Derefter fortsætter vi i Kirkeladen, hvor organist Peter Haapsaari vil fortælle om musiklivet, og menighedsrådsformand Knud Jordansen vil redegøre for de forskellige aktiviteter i Hune Sogn, fremtidsplaner og ønsker. Herunder kommende restaurering og udsmykning.

Tilhørerne er velkomne til at stille spørgsmål til formanden og de øvrige medlemmer af menighedsrådet. Ideer og forslag til fremtidige aktiviteter mm er meget velkomne.

Undervejs vil der blive serveret kaffe, te og kage.

Alle er velkomne – vel mødt.


Lørdag den 16. marts kl. 09-16 i Kirkeladen i Hune: Kom og vær sammen om at lave billeder!

Annoncering:

Vær modig - prøv noget nyt!

Den indre kilde til dannelsen af vore egne billeder er nedlagt som noget fundamentalt i mennesket. Oplev fællesskab og nærvær i Kirkeladen kl. 9-16 lørdag den 16.3.2019

Helvi Pedersen i Hune vil prøve at inspirere og guide os frem til at lave forskellige billedopgaver, hvor vi kan opleve og dele det unikke i fællesskabet. Temaet er "Hverdagsengle"

Der kræves kun lyst til og interesse for at deltage - og 40,00 kr. til dækning af materialeudgifterne denne dag.

Program:

  • 09.00 - 09.30: Fælles gratis morgenkaffe m. et rundstykke
  • 09.30 - 10.00: Introduktion til dagen
  • 10.00 - 12.00: Arbejde
  • 12.00 - 12.30: Frokost (medbragt madpakke)
  • 12.30 - 15.00: Arbejde
  • 15.00 - 16.00: Afrunding og afslutning

PS.

Tanken er, at der arbejdes hen imod en fællesudstilling i Kirkeladen inden påske af billeder inden for temaet "Hverdagsengle."

Nogle vil sikkert få lyst til at arbejde videre privat, og efter nærmere aftale vil/kan Helvi Pedersen arbejde videre hjemme hos sig selv sammen med dem, der evt. kunne ønske støtte i selv at arbejde videre med nogle billeder til udstillingen (mod en mindre deltagerbetaling for både materialer og vejledning).

Tilmelding er nødvendig senest den 3.3.2019.
Hilsen Bente Larsen (6086 6598) og Helvi Pedersen (4096 9408)


Alle pladser var besat til vinterhøjskoledagen, tirsdag den 12. marts kl. 10.30-ca 14.30

Annoncering:

Højskoledag med foredrag, lettere frokost og fællessange.

Præstationssamfundet, hvad gør det ved os?? Anders Petersen, lektor i Sociologi ved AAU giver sit bud:

"Præstationssamfundet er over os alle sammen". Folk i alle aldre og på tværs af generationer bliver konstant mindet om, at vi skal være aktive, fleksible og forandringsvillige - ikke sidde derhjemme og filosofere.

Folk på arbejdsmarkedet skal "klare sig". Sakker du bagud, oplever du måske nederlag og rammes af psykiske lidelser, som stress, angst og depression. Det forsøger man selvfølgelig at undgå; men det lykkes langt fra for alle.  

Anders Petersen stiller spørgsmålet: Er vores samfund blevet et kravsamfund? Hvor er de forpligtende, nære fællesskaber blevet af, og kan vi se lys forude - er der tegn på, at præstationssamfundet er under afvikling?

Efter frokosten synger vi sammen efter Højskolesangbogen, og organist Peter Andersson akkompagnerer. Eftermiddagen slutter ca. 14.30 med kaffe.

Pris for hele dagen incl. forplejning kr. 60 - betales ved indgangen.

Arr.: Hune-Blokhus Pensionistforening i samarbejde med Menighedsrådet.


Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag d.10. marts.

Der var fint vejr på indsamlingsdagen, og de 10 indsamlere samlede tilsammen godt 7000 kr. Hertil kommer så de penge, der blev indbetalt på MobilePay. Tusind tak til indsamlerne og de Hune/Blokhus-borgere, der tog godt imod dem.

Prognosen for hele landet lød d. 12. marts på 10,5 millioner, der blev samlet ind af ca.15000 indsamlere. Det giver 700 kr pr. indsamler.

I Hune Sogn ligger ligger vi dermed lidt over landsgennemsnittet, når vi medregner de MobilePay-indbetalinger, vi ikke kan se på den lokale opgørelse.


Lørdag d. 2. feb.2019 kl. 15.00 i Hune Kirke: Thure Lindhardt og Søren Gemmer

Annoncering:

Skuespilleren Thure Lindhardt og musikeren Søren Gemmer optræder med oplæsningskoncerten ALTING HAR EN TID, med tekster fra Prædikerens Bog i Det Gamle Testamente.

Teksten er eksistentiel, sproget poetisk og påfaldende moderne. Det bliver vakt til live af Thure Lindhardts distinkte, nærværende læsning og Søren Gemmers analoge synthesizere, sakrale klaverklange og gnistrende elektroniske lydlandskaber fremkaldt kvadrofonisk fra alle kirkens fire hjørner.

"Alting Har En Tid" blev opført første gang under Copenhagen Jazz Festival 2017 i Sankt Markus Kirke på Frederiksberg som del af serien 'Nye Stemmer' udviklet af sognepræst Signe Danielsen.

Se tekster fra Prædikerens Bog!

Arrangører: Hune Kirkes Musikvenner. Entré: 100 kr.


Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.30: sogneaften i Kirkeladen i Hune: Parforholdet og det gode familieliv.

Annoncering:

Ved familieterapeut Birgitte B. Nygaard og praktiserende læge Poul H. Nygaard.

Forventningerne til parforholdet og til familielivet er i dag store, men Birgitte og Poul er optimistiske. De de tror på at det nytter at tænke sig om, at investere i sit parforhold. De sammenligner det lidt med vigtigheden af at vedligeholde hus, bil og uddannelse.

De er sikre på, at noget af det bedste, forældre kan give deres børn - er forældre, som er glade for hinanden. Det er de voksne i familien, der har ansvaret for atmosfæren i familien, den, som børn skal vokse op i. 

Forholdet mellem børnebørn og bedsteforældre er ofte meget betydningsfuldt. Det er ofte til gensidig glæde. Bedsteforældre kan være hjælpsomme, herlige og meget værdsatte. De kan også være det modsatte: en pestilens. Det kan de være, hvis de ikke har løsrevet sig fra deres voksne børn, men stadig vil bestemme over deres gifte børn.

Hvis der er konflikter de voksne imellem, vil det også her være børnene - børnebørnene - det går ud over. I forbindelse med skilsmisser vil Birgitte og Poul komme ind på vigtigheden af de voksnes lederskab, om hvor vigtig det er at holde fokus på bolden (barnet).

Birgitte og Poul vil give deres bud på, hvordan man kan holde liv i familielivet. De tror på Kærligheden, de tror, at kærligheden kan rumme alle de store følelser og at kærlighedens største fjende er ligegyldigheden.

Der vil være kaffe, te og kage i pausen.

Arrangør: Hune Menighedsråd.


Lørdag den 5. januar 2019 kl. 16.00 i Hune Kirke. Musik og billeder ved Tine Lilholt og Klaus Thrane

Annoncering:

Tine og Klaus byder på en eftermiddag med dejlige billeder og musik, der passer til billederne. Tine har udviklet en ny kunstform MUSIK-MALERIET. Det vil sige, at et maleri får tilkomponeret et stykke musik, som beskriver stemningen og udtrykket i billedet. Klaus har produceret DREAMSCAPES, som er den DVD/CD, der er grundlag for koncerten. Billederne vises som små film og bliver akkompagneret af Tine og Klaus. Klaus spiller trommer og Tine tværfløjte og harpe.

Tine og Klaus vil også gerne give glæde til Hune kirke på en kontant måde ved at give arrangementet til en favorabel pris. Al overskuddet fra entréen går til udsmykningen.

Billetter à kr.100 kan købes på forhånd fra den 2. november 18 til den 2. januar 19 ved at indbetale på konto 9070 155 44 25 123 eller med MobilePay 19549 Skriv: 05jan

Evt. overskydende billetter kan købes ved indgangen den 5.jan.

Arrangør: Hune Menighedsråd i samarbejde med Udsmykningsudvalget

Læs artikel om Tine Lilholt og Klaus Thrane!

(se også Udstilling den 28.december og nedenstående festinvitation)


Helligtrekongeraften, lørdag den 5. januar: Fest i Kirkeladen

I forlængelse af ovenstående koncert er alle velkomne til at deltage i spisning sammen med Tine og Klaus i Kirkeladen.

Kl. ca. 18 serveres lidt mad, med efterfølgende kaffe og kage Pris pr. person kr.50. Drikkevarer kan købes til en favorabel pris. Det kan også medbringes.

Tilmelding til Dorrit Dalgaard tlf. 22620062 eller e-mail: doge@mail.dk eller til Kirsten Lodberg tlf. 23343181 eller e-mail: lodbergkirsten@gmail.com senest den 2 januar. Der betales ved tilmeldingen.

Tilmeldingen er bindende. Bemærk: Der er et begrænset antal pladser

Initiativtagere: Dorrit Dalgaard Rødhus, Anne Grethe Saksager Hune, Kirsten Lodberg Hune

Der er altid grund til at feste, når vi har mulighed for at være sammen med hinanden. Og så er det jo spændende, om vi netop denne aften når de kr. 200.000. Den private indsamling er ca. kr. 185.000 pr 25.10 2018

Kirsten Lodberg

1. november 2018


Fredag den 28. december kl. 11 i Kirkeladen i Hune: Udstilling med Fernisering og salg af kunsthåndværk m.m.

Annoncering:

Udstilling med billeder af Tine Lilholt i Kirkeladen i Hune i december 2018 og januar 2019

Fernisering fredag den 28. december kl. 11. Tine vil være til stede. Alle er velkomne

Umiddelbart efter ferniseringen vil der være salg af kunsthåndværk m.m. i Caféområdet i Kirkeladen i Hune (slutter kl.14). Alle penge fra salget går ubeskåret til Udsmykningen i Hune kirke.

Som noget helt specielt vil der være salg af ét af Tines billeder, som Tine har doneret til udsmykningen. Billedet går til den højstbydende.

Arr. Hune menighedsråd i samarbejde med Udsmykningsudvalget

(se også koncertarrangementet i Hune kirke den 5. januar 2019)


Livets lys - et smykke der indfanger livets mørke og lys

Så skete det - milepælen for den private indsamling til udsmykningen i Hune kirke (kr. 200.000) blev ikke blot nået, men også passeret. Og det skete netop ved salg af et smykke, der har kraftig reference til den nuværende og den kommende udsmykning i Hune kirke.

Donationen ved salg af smykket er den største til dags dato fra enkeltpersoner.

Det originale og unikke smykke er designet af guldsmed Peter Quist, der sammen med sin kone Hye Vinterhøj har fast bopæl i Hune. Hye er lokalt måske mest kendt for sit frivillige arbejde som redaktør for det fine kirkeblad for Hune sogn.

Det smukke og stilrene kors er fremstillet i sterlingsølv. Det kan bæres med for- eller bagsiden vendt udad. Bagsiden gengiver alterpartiet i Hune kirke med dets buede form og Jesus på korset, som er indgraveret og kan tilvælges oxideret i sort. Forsiden af korset består af 36 zirkoner, der er fattet i hånden. Når lyset brydes i stenene symboliserer det livets lys.

Smykket blev vist offentligt første gang i det nye kirkeblad, der kunne ses fra den 24. november. 20 nummererede smykker blev udbudt til en meget favorabel pris. Den 2. december blev det sidste af de 20 solgt. Disse smykker fremstilles uden vederlag, og alle indtægter går ubeskåret til udsmykningen.

Det var efter salget af det 16. smykke den 28. november, at det magiske mål for indsamlingen blev nået. Med salget af resten af smykkerne til kampagnepris og andre donationer er milepælen nu godt og vel passeret. Dertil kommer indtægterne fra de to planlagte arrangementer, den 28. december i Kirkeladen med salg af Tine Lilholts donerede billede og den 5. januar, koncerten i Hune kirke med Tine Lilholt og Klaus Thrane. (Se nærmere i kirkebladet og Hune sogns hjemmeside www.hunesogn.dk)

Vi har tiltro til, at jo højere summen er for den private indsamling, desto større chance er der for, at de eksterne fonde vil stille sig velvillige overfor at yde den resterende finansiering til udsmykningen.

Udsmykningen i Hune kirke er lagt i hænderne på Maja Lisa Engelhardt, der er en af de fineste danske kunstnere inden for kirkeudsmykning. Udsmykningen skal gerne installeres i forbindelse med renoveringen af Hune kirke. Det forventes at blive i 2020.

Kirsten Lodberg

Tovholder for udsmykningsudvalget

Den 6. december 2018


Søndag den 2. december kl. 14.00 i Hune Kirke: Syng advent ind!

Annoncering:

Det nye kirkeår starter med gudstjeneste i Hune Kirke.

Velkommen til en festlig dag! Vi tænder det første lys i adventskransen. Kirkens kor medvirker under ledelse af organist Peter Haapsaari Andersson, og umiddelbart efter gudstjenesten går vi udenfor og tænder juletræet ved kirken.

Søndagens tekster!

Bagefter er der saftevand, kaffe og te og æbleskiver i Kirkeladen.

Arrangør: Hune Kirke/Hune Menighedsråd


Og sådan gik det:

Det flotte store grantræ er placeret lige vest for våbenhuset.

Med sikker hånd og et smil på læben tændte Malthe (en dreng fra menigheden) det første lys i adventskransen, og dermed gik vi ind i adventstiden.

Og det blev en værdig fejring af forventningens glæde. Menigheden og ikke mindst koret og korlederen var i godt sanghumør, og det var en betagende oplevelse at høre koret mestre den flerstemmige sang i salmen, Kom Guds englekor i kæde.

Efter gudstjenesten gik vi alle ud i regnen, og så blev juletræet tændt. "Et stort flot træ!" lød det fra et medlem af menigheden. Og det havde han jo helt ret i.

På et bord midt i salen var der dækket op med lækre æbleskiver.

I ly af paraplyerne gik vi derefter - den heldigvis ret korte vej - til Kirkeladen, hvor Mona og Hanne ventede med gløgg, kaffe, te og æbleskiver. Som sædvanlig var der masser af hyggesnak ved bordene, og så fortsatte vi ellers med at synge advent ind. 

Vi sluttede med salmen, Kom, alle kristne, og det blev en både munter og festlig afslutning. Da vi havde sunget salmen på dansk, foreslog menighedsråds-formanden, Knud, at vi skulle synge den originale engelske version.

Det gik fint med første vers, men i de øvrige vers var det ganske svært at placere de engelske stavelser rigtigt i forhold melodien, så disse vers blev afsunget med en vis forsigtighed.

Men hvad der gik tabt i teksten, blev vundet i omkvædet, ikke mindst fordi vi på akkompagnatørens opfordring havde rejst os (for sådan gør man i England). Det var virkelig som sangen gav os vinger, da vi sang det flotte omkvæd: O come , let us adore him, O come let us adore him, O come let us adore him, Christ the Lord!

O, come, all ye faithful at Westminster Abbey!

Så er højskolesangbøgerne delt ud, og allerede ved den første sang fornemmer vi det tydeligt: Der er noget i luften!