Du er her: 
 

Menighedsrådsvalg 2020

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 i Kirkeladen: Valgforsamling

Resultatet af valgforsamlingen blev, at der blev opstillet en liste med 6 medlemmer til menighedsrådet og 3 stedfortrædere.

Medlemmer:

Hanne Bætz, Steffen Petersen, Bente
Larsen, Bente Christiansen, Leif Oredsen og Knud Jordansen.

Stedfortræderne:

Johanne Kaae, Poul Jacobsen og Mona Jordansen. 

Offentlighed og deltagelse i valgforsamlingen

Valgforsamlingen var offentligt tilgængelig, hvilket betød, at alle interesserede havde mulighed for at overvære valgforsamlingen. Det var imidlertid kun medlemmer af folkekirken med valgret i det pågældende sogn, der havde tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Kontrol af valgret og valgbarhed

Inden valgforsamlingen begyndte, blev valgret og valgbarhed kontrolleret efter gældende regler.

Da valgretten var kontrolleret, uddelte valgbestyrelsen stemmesedler, og det blev påset, at det kun var personer, der fremgik af valglisten, som afgav stemmer ved afstemningerne.

Afvikling af valgforsamlingen

Valgforsamlingen blev afviklet efter nedenstående dagsorden. Valgforsamlingen indledtes med, at sognepræst Birgit Lundholm Jensen blev valgt som dirigent. Hun var leder af valgforsamlingen og sammen med valgbestyrelsen ansvarlig for afviklingen af afstemningerne.

På valgforsamlingen orienterede formanden for menighedsrådet om menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.

Kilde: Kirkeblad for Hune Sogn

Dagsorden for valgforsamlingen:

 • Velkomst ved valgbestyrelsen.
 • Valg af dirigent.
 • Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde.
 • Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
 • Kandidaternes egen præsentation.
 • Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
 • Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
 • Skriftlig og hemmelig afstemning.
 • Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet
 • ved valgbestyrelsen.
 • Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
 • Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
 • Eventuelt.