Referat af medarbejdermøde

Afholdt onsdag den 16. jan kl. 12.00 – 13.45
Deltagere: Birgit. Karen A., Karen O., Peter, Lone, Jens Chr. og Knud

MR-råd: Orientering om ny konstituering (se opslagstavle ved kontoret), opsætning af skilt ved Vesterhavsvej, lys på p-plads, maling af kontor og Herbergsloft samt etablering af mødelokale. Organist og graver deltager i mødet med arkitekten onsdag den 23.jan kl. 10.00 i Kirkeladen.

Præst: vil udsende en opdateret gudstjenesteliste evt. gudstjeneste kl. 09.30.

MR-råd: omtalte aktiviteter såsom fernisering og koncert med Tine Lilholt – stor succes.

”Bobler og kransekage” skal kun vare 45 min. Mange forlod kirken uden ”godt nytår”.

Peter glæder sig til at spille til sognearrangementerne 30.jan., 13. feb. og 12.marts.

Udsmykningsindsamlingen mangler ca. 210.000,00 kr., Der er ansøgt om forhøjet     

donationsbidrag. Svar ventes om 2-3 mdr. Ved positivt svar kan udsmyknings-kontrakten med Maja Lisa Engelhart underskrives.

Nyanskaffelser: ny PC til organist og graver, led lys til koncerterne, nye kordragter og kormapper. Ny kalk. Gammel projektør bortskaffes.

Arbejdsforhold: Lone hjælper Karen O. med kirkemusikalsk legestue. Lone som hjælper i Jetsmark    med mini-konfirmander? Birgit fremsender ansøgning til MR-rådet i februar. Katafalk stadig meget påkrævet. APV i løbet af foråret. MUS – samtaler efter nærmere aftale. Er i øvrigt påbegyndt.                                              

Ferie: se medsendte plan.

Næste medarbejdermøde: onsdag den 20. marts kl. 12.00 – 13.30

Med venlig hilsen

Knud Jordansen, formand/ kontaktperson.