Du er her: 

Menighedsrådets arbejde og ansvarsområder

Kirken skal kalkes og vedligeholdes. Tegning: Kirsten Riis

Det er menighedsrådets opgave, at skabe gode rammer for forkyndelsen af evangeliet. Det betyder, at menighedsrådet har ansvaret for kirkens daglige drift. Rådet optræder således som arbejdsgiver for kirkegådspersonale, kirkesangere og organist. Præsten er ansat i Kirkeministeriets regi.

Kirkens bygninger

Kirken og vore andre huse er en vigtig del af rammen omkring forkyndelsen. Vedligeholdelse eller evt. fornyelse af disse bygninger er derfor en vigtig del af rådets ansvarsområde.

Økonomi

For at kunne varetage ovenstående arbejdsområder, må menighedsrådet sørge for, at økonomien er i orden. Det økonomiske grundlag for det kirkelige arbejde i Hune sogn stammer fra den kirkeskat, der opkræves i Jammerbugt Kommune. Det er menighedsrådets opgave at forvalte disse midler med rettidig omhu. [Kirkens økonomi (fra sogn.dk)]

Menighedens liv og vækst

Det hele handler imidlertid ikke om mursten og penge. Menighedsrådet skal også sørge for menighedens liv og vækst. Det forsøger vi at gøre ved at lave gode arrangementer i kirken og Kirkeladen og ved at arbejde for en smuk udsmykning af Hune Kirke.

Rådets møder

Der holdes normalt møde 1 gang om måneden. Dog afholdes der som regel ikke møder i juli og december. Forud for et møde udfærdiger rådets formand en dagsorden og under mødet tages referat med udgangspunkt i denne dagsorden. Referat og dagsorden offentliggøres her på siden.

Møderne er offentlige, og alle er velkommen til at overvære dem. Der kan dog forekomme lukkede punkter, der er behæftede med tavshedspligt, og som derfor ikke må behandles, når der er publikum tilstede.

Menighedsrådet pr. 29/11 2020

Formand: Knud Jordansen, tlf.: 25 12 40 23, mail: jordansenmk@gmail.com

Næstformand: Hanne Bætz, tlf.: 21 76 08 78, mail: hannebaetz@gmail.com

Kasserer:  Leif Oredsen, tlf.: 40 46 72 52, mail: oredsen@gmail.com

Sekretær: Bente Larsen. tlf: 98 24 99 29 / 60 86 65 98, mail: bente.merete.larsen@hotmail.com

Kontaktperson: Steffen B. Petersen, tlf.: 22 52 15 66, mail: steffen1357@gmail.com

Menigt medlem: Bente Christiansen, tlf.: 60 48 19 26, mail: benteblokhus@gmail.com

Sognepræst: Birgit Lundholm Jensen (ansvarlig for Facebookside for Hune sogn.) Mobil 2444 5002, E-mail: blj@km.dk


Kirkeværge: Poul Jacobsen, tlf.: 30 62 04 24, mail.: poul.jacobsen@privat.tele.dk


Stedfortrædere:

Johanne Kaae, Tlf.: 30 61 03 98, Mail: johanne.vesterhav@gmail.com

Poul Jacobsen, tlf.: 30 62 04 24, mail.: poul.jacobsen@privat.tele.dk

Mona Jordansen