Tanker i anledning af Nytåret 2020/2021 af sognepræst Birgit Lundholm.

Priset være du Gud, for dit er riget magten og æren i evighed. Du kender os helt til bunds, for du er her som et menneske. Du afviser viljen til magt og sikkerhed. Du åbner dig, du giver, du mister. Hvem er vi? Salig er den fattige. Salig er den der tager imod livet som sol og regn.* AMEN.

Der findes et eventyr om en lille prins der bor på en asteroide – som besøger jorden, hvor han taler med blomster, dyr og mennesker – på et tidspunkt taler han med en sporskifter – som fortæller at han sorterer de rejsende i bundter på tusinde – Jeg sender togene afsted med dem, snart mod øst – snart mod vest – Og den lille prins står og ser på flere oplyste hurtigtog, der buldrer forbi – og han undrer sig dybt og spørger: om de da ikke er tilfredse med at være der hvor de er, siden de nu kommer tilbage – og om det første hold rejsende forfølger de andre – ?     OG så er det Sporskifteren siger: Det første hold rejsende forfølger ikke noget som helst – De sidder og sover i toget eller også gaber de – Kun børnene trykker næsen mod ruden! – Kun børnene ved hvad de søger, sagde den lille prins. De spilder deres tid på en kludedukke og den kommer til at betyde noget for dem. Hvis man tager den fra dem, græder de ..   **

Tidens fylde – alle salmerne der hører adventstiden har fået dette navn som et samlende tema – og det er et godt udtryk – for det er det, der er det vigtige her i livet – hvilken fylde har den tid, vi er her på jorden? JA - Hvad er væsentligt og hvad er uvæsentligt? –

To spørgsmål som det er godt at stille sig selv en gang imellem –  

Og hvad der er væsentligt og uvæsentligt her i livet, er lige præcis det mennesker i særlig grad kommer til at spekulere på,  i det øjeblik hvor livet vender vrangen ud og svære dage skal gennemleves, uanset årsagen – Mange udtrykker i den forbindelse, at de begyndte at prioritere helt anderledes i deres liv,  og indså, at dette bare at være i live – at have sin familie og venner – at have gode, nære og opbyggende relationer, var og skulle være den inderste og grundlæggende kerne for dem!– Og at det skulle være tidens fylde for dem - fremadrettet!

Tidens fylde – har evangeliet også et bud på – og det har også med relationer at gøre – grundlæggende udtrykt i det dobbelte kærlighedsbud: Du skal elske Herren din Gud og af hele dit hjerte sjæl og sind og din næste som dig selv – Og relationen mellem Gud og et menneske,  og relationen menneske til menneske har brug for prioritering og tid! – for at jeg kan vide hvem Gud er og hvad han vil mig – og hvem min næste er – og hvordan vi sammen kan give livet fylde – og skabe gode rammer til at udfolde livet i – her udtrykt af en pige på 12 år: Et godt liv er når man føler det - som når man har det- ligesom at smage jordbær med mælk og sukker - første gang efter en vinter … ***

Bønnen Fadervor rummer også et bud på hvordan tiden får fylde og får den rette fylde! – Bønnen Fadervor er også relations-skabende og er med til at vedligeholde og fastholde forholdet mellem Gud og det enkelte menneske –  Og bønnen Fadervor er sammensat på en sådan måde, – at alt hvad der er nødvendigt og væsentligt for at leve livet og få hjælp til her i livet rummes i den. – Både at det hele begynder og slutter i Gud – at Gud kerer sig om menneskelivet, og at jeg kan bede om alt! – hjælp til at få det daglige brød – hjælp til at kunne tilgive – og hjælp til ikke at blive fristet, – så jeg kommer ud, hvor jeg ikke kan bunde eller kommer til at såre og skade andre mennesker; hjælp til ikke at lade det onde styre mine tanker og mine handlinger …   Evangeliet forkynder i allerhøjeste grad at det bare at være i live og kunne leve livet er væsentligt: – livet er en dyrebar gave – og at livets fylde handler om at være der for hinanden – i glæde og sorg – i medgang og modgang –  i livet og når livets lys slukkes.   Det glædelige ved evangeliet er, at ingen af os behøver at klare livet alene: – Gud med os Immanuel – Immanuel har vi sunget i adventssalmen: Lad det klinge sødt i sky! Født er os en frelsermand – Jesus Kristus hedder han **** – det fysisk tegn i kød og blod på – at Gud er med os og har været det siden skabelsen og vil være det indtil verdens ende!

Du fødtes på jord
og lå som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo, og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag
hver gudskabte dag.

Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.*****

* Bøn fra Gudstjenestens bønner II side 279.

** Den lille prins. Antoine de Saint-Exupéry. Side 72. (I en lettere omskrivning.)

*** Citat fra bogen: Sæt ord på dit liv. Breve fra børn til Socialministeren. Udgivet i 1996 af Børnerådet, i samarbejde med Margrethe Kähler. Side 102.

**** Salmebogen nr. 115.

***** Salmebogen nr. 69. Vers 1& 6. Lisbeth Smedegaard Andersen 1984 og 1996.

Immanuel: betyder Gud-med-os.