Kære alle i Hune sogn.

Det er særdeles specielle tider!
Og derfor bliver vores sommer her i sognet også noget anderledes i år, end den plejer at være!

1) Vore sommerkoncerter kan ikke gennemføres; MEN der er planer om at vende tilbage med nogle koncerter i efteråret, hvis det kan lade sig gøre til den tid; hvilket vi jo i sandhed håber!

2) Dernæst kan vi heller ikke afholde morgensang og aftensang.

Det skyldes, at vi kan være alt for få i Rødhus og Hune kirker, i forhold til den gode tilslutning, der plejer at være.

3) De første 3 søndage med tysksprogede gudstjenester bliver heller ikke til noget i år. ( Den 5. 12. og 19. juli)

4) Aftengudstjenesterne i Rødhus kirke henlægges til Hune kirke denne sommer. (Det skyldes coronareglerne og pladsmangel i kirken af den grund.)   Kirkelige handlinger kan dog finde sted i kirken.

5) Herbergsloftet i Kirkeladen er heller ikke åbent denne sommer.

Er der spørgsmål så ring på 24 44 50 02. 

Venlig hilsen sognepræst Birgit Lundholm.