Kirkelige Handlinger

Skal du vies, have en pårørende begravet eller bisat, have et barn døbt eller konfirmeres, så find information og inspiration på www.Folkekirken.dk

For nærmere aftale henvender du dig til Sognepræst: Birgit Lundholm Jensen på 24 44 50 02 eller på mail:blj@km.dk

Ved dødsfald

Læs sognepræstens artikel: Når døden indtræder

Læs sognepræstens artikel: Om døden, sorgen og choket