Du er her: 

Info/kontakt

Vigtige telefonnumre, adresser og e-mailadresser

Hune Kirkekontor: Sognepræst Birgit Lundholm Jensen, Hune Præstegård, Kirkevej 9, Hune, 9492 Blokhus, Tlf.: 24 44 50 02. Mail: blj@km.dk.


Kirkebil: Flextaxa fra Nordjyllands Trafikselskab. Ring dagen før på tlf. 99 34 11 34. Menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften.


Hune Kirkegårdskontor: Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus. Tlf: 20 12 77 66. Email: hunekirkegaard@gmail.com

Kirketjener og graver Jens Chr. Jensen træffes i alm. arbejdstid.


Kirke og kulturmedarbejder: Karen Olesen. Tlf.: 61 22 29 54. Mail: kmvo@km.dk


Kirkeværge: Leif Oredsen, Postbakken 3, Hune, 9492 Blokhus. Tlf:. 40 46 72 52. Mail: oredsen@gmail.com


Formand for menighedsrådet: Knud Jordansen, Tlf.: 25 12 40 23, Mail: jordansenmk@gmail.com


Hune sogns menighedsråd: Email: 8425@sogn.dk