Vigtige telefonnumre, adresser og emailadresser

Hune Kirkekontor: Sognepræst Birgit Lundholm Jensen, Hune Præstegård, Kirkevej 9, Hune, 9492 Blokhus, Tlf.: 24 44 50 02. Mail: blj@km.dk.


Kirkebil: Flextaxa fra Nordjyllands Trafikselskab. Ring dagen før på tlf. 99 34 11 34. Menighedsrådet refunderer efterfølgende udgiften. https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Flextrafik/Flextur


Hune Kirkegårdskontor: Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus. Tlf: 20 12 77 66. Email: hunekirkegaard@gmail.com . Kirketjener og graver Jens Chr. Jensen træffes i alm. arbejdstid.


Kirke og kulturmedarbejder (sognemedhjælper): Karen Olesen. Tlf.: 61 22 29 54. Mail: karenmvolesen@hotmail.com.


Kirke- og kirkegårdsudvalg: Ejvind Dalgaard.Tlf.: 20 32 77 80 Mail: doge@mail.dk


Kirkeværge: Henvendelse til formanden for menighedsrådet.


Formand for menighedsrådet: Knud Jordansen, Tlf.: 25 12 40 23, Mail: jordansenmk@gmail.com


Hune sogns menighedsråd: Email: 8425@sogn.dk 


Emailadresser og telefonnumre vedr. personale og menighedsråd. Se menuen i venstre spalte.


Ét sogn - to kirker

Klik på billederne og læs mere om kirkerne.

Hune Kirke, Kirkevej 11, Hune, 9492 Blokhus. Frakørsel til Kirkevej fra Vesterhavsvej. Åben: mandag - lørdag 8 - 16.
Rødhus Kirke, Rødhus Kirkevej 7, 9490 Pandrup. Åben: 15/6 - 31/8 mandag - lørdag 8 - 16 + tirsdag, onsdag og torsdag 14 - 16 i uge 42.

                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN