Nytårskoncert lørdag den 27. januar 2018 kl. 15 Døren åbnes kl. 14.30.

Kom og nyd en spændende koncert med Charlotte Hjørringgaard Larsen, sopran, og Natasha Kutsko Jensen pianist/organist. Koncerten er en gave fra de to kunstnere. Hele indtægten ved arrangementet går til udsmykningen i Hune kirke.

Hent flyer!

Læs mere om Charlotte og Natasha!
Folderen i udskrivningsvenligt format. Folderen er også fremlagt i kirkens våbenhus.Alterpartiet, som det ser ud i dag.


Materialer vedr. indsamlingen og udsmykningen er ophængt i kirkens våbenhus.

Kvittering for alle donationer

Kvitteringsblanketten

Der gives en kvittering for alle donationer. For hver 100 kr. udleveres et ”postkort”. For hver 5oo kr. kan man vælge en tern. Desuden kan man for det beløb få et ”postkort” i ramme, hvis man ønsker det.  

Mere lys i Hune Kirke

Fornyelse af alterudsmykning i Hune Kirke

Vær med til at virkeliggøre visionen om en historisk fornyelse af den eksisterende alterudsmykning!

Forslag til ny alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt

Skriv dig selv og din familie ind i Hune Kirkes historie med navn og telefon-nummer i ”Mosaikstiftbogen”!

Bliv medejer af udsmykningen ved at donere mosaikstifter efter eget valg!

Fornyelsen af alterudsmykningen

Som regel sidder alle I en kirke vendt mod altret. Derfor er det vigtigt, at det fremtræder som det kraftcenter, hvor man søger håb, lys og glæde. Den eksisterende træfigur over altret er resterne af et korbuekrucifiks fra slutningen af 14-hundredetallet. Maja Lisa Engelhardt har med sit forslag formået at forene denne kristusfigur med en lysende baggrund og en lys skygge af figuren.

Denne udsmykning suppleres med, at der i korets sydvindue indsættes en glasmosaik, der ligeledes tager udgangspunkt i kristusfiguren.

Maja Lisa Engelhardt skriver:

”Ruden til højre for alterbordet mod syd modtager maksimalt lys og har som motiv en gentagelse af den korsfæstedes mørke skygge – men udført i røde og rødbrune farver.

Jeg ønsker dermed at henvise dels til alterkalkens vin og blod, men også til den livgivende farve, som den røde farve er.

Bag Kristusskyggen er ruden et gyldent lyshav, en gentagelse af glasstift-mosaikbaggrunden i nichen.

Men hvor nichens lys opstår ved belysning, så opstår det gyldne lys i ruden ved en gennemlysning

Kunst koster

Hune Kirke står nu foran en renovering. Økonomien i Jammerbugt kommune og dermed i Jammerbugt Provsti har ikke været god, og mange andre opgaver har trængt sig på. Nu ser det ud til, at turen snart kan komme til Hune Kirke. Det er derfor aktuelt at se på udsmykningen.

Renoveringen af kirken skal finansieres over kirkens budget. Men udsmykningen skal finansieres af fondsmidler og private donationer.

Udsmykningen omfatter:

  • Glasstiftmosaik over altret
  • Glasmosaik i korets sydvindue
  • Glasmosaik i tårnrummet.

Det samlede budget for den kunstneriske udsmykning er kr. 960.000. (2014 skønsmæssige priser.)

Kristusfiguren over alteret

Figuren betegnes som sengotisk og er formentlig fra slutningen af 1400 tallet. Den var oprindeligt en del af et korbuekrucifiks. Den er på et tidspunkt enten taget ned eller faldet ned og har derefter i mange år været hengemt på kirkeloftet.

Omkring år 1930 opdagede man både den og Madonnafiguren. Madonnafiguren blev gjort i stand og hængt op på den østvendte venstre side af skibet. Kristusfiguren blev sendt til Hjørring Museum til opbevaring.

Mange år senere fik Menighedsrådet lov til at få Kristusfiguren tilbage til Hune Kirke. I 1992 blev Kristusfiguren ført ind i Hune Kirke og ophængt i den tilmurede kvindedør mod nord.

I 2002 blev den på opfordring af den Kgl. Bygningsinspektør flyttet til dens nuværende placering over alterbordet.

Du kan bidrage

Du kan bidrage

·  ved at overføre et beløb til konto 9020 155 44 25 123

·  ved at betale med MobilePay 26 44 80 99. Skriv: udsmyk

·   ved at betale kontant til en kirkevært eller anden     repræsentant for indsamlingen

Der vil være repræsentanter for indsamlingen tilstede ved gudstjenester og ved mange begivenheder i kirken.

I våbenhuset kan du på en planche ønske den tern, du gerne vil donere. Her kan du også indskrive dig i ”Mosaikstiftbogen.”

Indsamlingens resultat kan følges på planchen i våbenhuset.

 

1 tern svarer til ca. 10 mosaikstifter og koster kr. 500 / EUR 75.

Vælg selv en nummereret tern på opfølgningsplanchen.

2 mosaikstifter koster kr. 100 / EUR 15

Indsamlingens mål er kr. 500.000.

Kontakt os

  • Erik Normann       20677886   Per Saksager        40167798
  • Kirsten Lodberg     23343181   Poul Jacobsen      30620424
  • Karla Farsinsen     20269068

Agnes og Erik Munch, mail: munchblokhus@mail.dk

Jens Andersen, mail: wurms@stofanet.dk

Hye Vinterhøj:   net31504@mail.mira.dk

Inger Marie Tranholm-Pedersen:  pet@tranholm.dk

 

 


Nyeste nummer af Kirkebladet


10 næste begivenheder

BegivenhedDato

Julegudstjeneste: Børne og familiegudstj. kl. 12.15 i Hune kirke.

Julegudstjeneste: Børne og familiegudstj. kl. 12.15 i Hune kirke. foregår i: …

24. dec 12:00
13:00
24. dec 12:00 -
13:00

Julegudstjeneste i Rødhus kirke

Julegudstjeneste i Rødhus kirke

24. dec 13:30
14:30
24. dec 13:30 -
14:30

Julegudstjeneste i Hune kirke, Kormedlemmer medvirker.

Julegudstjeneste i Hune kirke, Kormedlemmer medvirker. foregår i: Hune kirke

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Julegudstjeneste i Hune kirke, Kormedlemmer medvirker.

Julegudstjeneste i Hune kirke, Kormedlemmer medvirker. foregår i: Hune kirke

24. dec 16:30
17:30
24. dec 16:30 -
17:30

Juledag. Gudstjeneste i Rødhus kirke

  foregår i: Rødhus kirke

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Ingen gudstjeneste i Hune sogn

Der er ingen gudstjeneste i Hune sogn, der henvises til nabosogne: Jetsmark og …

26. dec 00:00  
23:59
26. dec 00:00 -
23:59

Nytårsaftensdag

Nytårsaftensdag: gudstjeneste. Vi ønsker hinanden Godt Nytår med …

31. dec 15:00
16:30
31. dec 15:00 -
16:30

Ingen gudstjeneste i Hune sogn.

Ingen gudstjeneste i Hune sogn.

1. jan 10:30
11:30
1. jan 10:30 -
11:30

Gruppe Hune Dåbsklude,

Gruppe Hune Dåbsklude,  foregår i: 2. Kirkeladen, salen

5. jan 10:00
12:00
5. jan 10:00 -
12:00

Gudstjeneste i Rødhus kirke, Hellig Tre Kongersgudstjeneste, ved Birgit Lundholm, sognepræst,

Gudstjeneste i Rødhus kirke, Hellig Tre Kongersgudstjeneste, ved Birgit …

7. jan 10:30
11:30
7. jan 10:30 -
11:30                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN