Du er her: 

Babysalmesang i Gl. Pandrup Kommune

Babysalmesang-online – et tilbud til forældre med små børn hjemme: Mandage kl. 9.30-ca. 10.15.

Den nuværende nedlukning af samfundet umuliggør det fysiske møde med sang og bevægelse i kirken. Derfor har vi sammen med en gruppe mødre med børn testet et forsøg med babysalmesang via platformen Teams. Her kan vi ”mødes” – tale sammen og synge sammen, mens vi kan se hinanden. Det er ikke det samme som at mødes i kirken, men det er meget bedre end ingenting. Det er åbent for dem, der har lyst, og tilmeldingen sker via www.jetsmark-kirke.dk – babysalmesang. Har du større børn i førskolealderen, som også er hjemme, så kan de sagtens være med også. Vi synger i ca. 20 minutter, herefter taler vi lidt sammen. Information omkring adgang og ”legeudstyr” m.v. får du, når du melder dig til. Læs mere på hjemmesiden eller kontakt kirke- og kulturmedarbejder Karen M.V. Olesen på kmvo@km.dk /61222954. 

[Tilmeld her!]