Kirkekontor, kirkegårdskontor, menighedsråd, personaleGlæd jer til!


Syngsammeneftermiddage i Kirkeladen

Afholdes som udgangspunkt den 3. onsdag i måneden. Medbring brød, kaffe er på kanden!

Næste gange er: 17. jan og 20. februar

Arr.: Vennekreds, pensionist - forening, menighedsråd


Del dette:

Alle pladser er besat til vinterhøjskoledagen,

tirsdag den 12. marts kl. 10.30-ca 14.30

Højskoledag med foredrag, lettere frokost og fællessange.

Præstationssamfundet, hvad gør det ved os?? Anders Petersen, lektor i Sociologi ved AAU giver sit bud:

"Præstationssamfundet er over os alle sammen". Folk i alle aldre og på tværs af generationer bliver konstant mindet om, at vi skal være aktive, fleksible og forandringsvillige - ikke sidde derhjemme og filosofere.

Folk på arbejdsmarkedet skal "klare sig". Sakker du bagud, oplever du måske nederlag og rammes af psykiske lidelser, som stress, angst og depression. Det forsøger man selvfølgelig at undgå; men det lykkes langt fra for alle.  

Anders Petersen stiller spørgsmålet:" Er vores samfund blevet et kravsamfund? Hvor er de forpligtende, nære fællesskaber blevet af, og kan vi se lys forude - er der tegn på, at præstationssamfundet er under afvikling?"

Efter frokosten synger vi sammen efter Højskolesangbogen, og organist Peter Andersson akkompagnerer. Eftermiddagen slutter ca. 14.30 med kaffe.

Pris for hele dagen incl. forplejning kr. 60 - betales ved indgangen.

Arr.: Hune-Blokhus Pensionistforening i samarbejde med Menighedsrådet.


Lørdag den 16. marts kl. 09-16 i Kirkeladen i Hune: Kom og vær sammen om at lave billeder!

Vær modig - prøv noget nyt!

Den indre kilde til vore egne billeddannelser er nedlagt som noget fundamentalt i mennesket. Oplev fællesskab og nærvær i Kirkeladen kl. 9-16 lørdag den 16.3.2019

Helvi Pedersen i Hune vil prøve at inspirere og guide os frem til at lave forskellige billedopgaver, hvor vi kan opleve og dele det unikke i fællesskabet. Temaet er "Hverdagsengle"

Der kræves kun lyst til og interesse for at deltage - og 40,00 kr. til dækning af materialeudgifterne denne dag.

Program:

  • 09.00 - 09.30: Fælles gratis morgenkaffe m. et rundstykke
  • 09.30 - 10.00: Introduktion til dagen
  • 10.00 - 12.00: Arbejde
  • 12.00 - 12.30: Frokost (medbragt madpakke)
  • 12.30 - 15.00: Arbejde
  • 15.00 - 16.00: Afrunding og afslutning

PS.

Tanken er, at der arbejdes hen imod en fællesudstilling i Kirkeladen inden påske af billeder inden for temaet "Hverdagsengle."

Nogle vil sikkert få lyst til at arbejde videre privat, og efter nærmere aftale vil/kan Helvi Pedersen arbejde videre hjemme hos sig selv sammen med dem, der evt. kunne ønske støtte i selv at arbejde videre med nogle billeder til udstillingen (mod en mindre deltagerbetaling for både materialer og vejledning).

Tilmelding er nødvendig senest den 3.3.2019.
Hilsen Bente Larsen (6086 6598) og Helvi Pedersen (4096 9408)


Onsdag den 3. april kl. 19.30 i Kirkeladen i Hune: Sognets Tilstand, kirkegårdsvandring og sogneaften

Vi starter med en aftentur på Hune Kirkegård. Kirkeværge Leif Oredsen vil vise os rundt, og herefter vil Ellen Hansen, Hune fortælle om forfatter Karl Hansen fra Blokhus, som har gravsted på Hune Kirkegård. Vi håber på godt vejr.

Derefter fortsætter vi i Kirkeladen, hvor organist Peter Haapsaari vil fortælle om musiklivet, og menighedsrådsformand Knud Jordansen vil redegøre for de forskellige aktiviteter i Hune Sogn, fremtidsplaner og ønsker. Herunder kommende restaurering og udsmykning.

Tilhørerne er velkomne til at stille spørgsmål til formanden og de øvrige medlemmer af menighedsrådet. Ideer og forslag til fremtidige aktiviteter mm er meget velkomne.

Undervejs vil der blive serveret kaffe, te og kage.

Alle er velkomne – vel mødt.


Torsdag den 16, maj kl. 19.00 i Hune Kirke og Kirkeladen: Kirke og hveder i Hune sogn

St. Bededagsaften, torsdag den 16. maj, indbydes til gudstjeneste i Hune kirke kl.19.00. Derefter er der samvær og varme hveder med kaffe/the i Kirkeladen. Vi vil også synge nogle af forårets sange sammen.


Søndag den 2. juni 2019 kl. 14.00: Sommermøde i Hune Kirke

Gudstjeneste med efterfølgende foredrag –TEMA: TIDEN - VEN ELLER FJENDE?

Professor og dr. scient ved Institut for kommunikation på Aalborg Universitet, Peter Øhrstrøm kommer og holder foredrag om tid, og hvorvidt tiden er en ven eller fjende. Hver femte voksen rammes i dag af stress, så på den måde er tiden blevet en fjende. Spørgsmålet er derfor, om man kan vende tiden til at blive en ven. Peter Øhrstrøm har i mange år forsket i tidsbegrebet og skrevet bogen ”Tidens gang i tidens løb”.

Peter Øhrstrøm, vil også sige lidt under gudstjenesten omkring tid, ud fra prædikerens bog i det gamle testamente: – Alting har en tid, for alt hvad der sker, er der et tidspunkt. Kapitel 3, vers 1

Der serveres kaffe/the og kage undervejs. Det hele foregår i Hune kirke.
10 næste begivenheder

BegivenhedDato

SYNG-SAMMEN-EFTERMIDDAG

 

20. feb 14:30
16:00
20. feb 14:30 -
16:00

Seksagesima Gudstjeneste

foregår i: Hune kirke

24. feb 10:30
11:30
24. feb 10:30 -
11:30

Kirkemusikalsk legestue

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUEKirkemusikalsk legestue er et tilbud om musikalsk …

27. feb 09:45
11:30
27. feb 09:45 -
11:30

Fastelavn Gudstjeneste

foregår i: Hune kirke

3. mar 10:30
11:30
3. mar 10:30 -
11:30

Kirkemusikalsk legestue

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUEKirkemusikalsk legestue er et tilbud om musikalsk …

6. mar 09:45
11:30
6. mar 09:45 -
11:30

1.s.i fasten Gudstjeneste ( Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp)

foregår i: Hune kirke

10. mar 09:00
10:00
10. mar 09:00 -
10:00

Kirkemusikalsk legestue

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUEKirkemusikalsk legestue er et tilbud om musikalsk …

13. mar 09:45
11:30
13. mar 09:45 -
11:30

2.s. i fasten Gudstjeneste

foregår i: Hune kirke

17. mar 10:30
11:30
17. mar 10:30 -
11:30

Kirkemusikalsk legestue

KIRKEMUSIKALSK LEGESTUEKirkemusikalsk legestue er et tilbud om musikalsk …

20. mar 09:45
11:30
20. mar 09:45 -
11:30

Medarbejdermøde i kirkeladen

 

20. mar 12:00
13:30
20. mar 12:00 -
13:30                       HUNE SOGN

       EN DEL AF FOLKEKIRKEN