Bibelværkstedet, foråret 2020

Der åbnes igen for arbejde i bibelværkstedet her i foråret. Arbejdet finder sted i Kirkeladen på tirsdag aftner kl. 19.30 – ca. 21.30.

Alle interesserede er velkomne.

Vi vil igen tage udgangspunkt i gudstjenesteteksterne til den kommende søndag. Vi vil læse den gammeltestamentlige tekst, epistelteksten (fra brevene) i Ny Testamente og naturligvis evangelieteksten. Teksterne er i tidens løb blevet udvalgt til netop den pågældende søndag, og de tre forskellige tekster er også tænkt sammen. Vi vil jagte denne sammenhæng men også lade teksterne hver for sig inspirere vores arbejde.

Program for foråret

I 2020 (et lige årstal) læser vi efter 2. tekstrække.

Tirsdag d. 28. januar

Sidste søndag efter helligtrekonger: Esajas 2,2-5 - Paulus’ brev til kolossenserne 1,25d-28 - Johannes 12,23-33


Tirsdag d. 11. februar

Søndag seksagesima – 8. søndag før påske: Esajas 45,5-12 - Paulus’ brev til korintherne 1,18-25.

Eller: Paulus’ andet brev til Timotheus 3,10-17 - Markus 4,26-32.


Tirsdag d. 25. februar - OBS.

Vi deltager i et arrangement i Folkekirkens Hus i Aalborg. Forfatteren Caroline Albertine Minor fortæller om arbejdet med at formulere nyoversættelsen af tekster fra Gamle Testamente til et nutidigt dansk. Entré Kr. 50.

Fælles afgang fra Kirkeladen kl. 18.30. Arrangementet i Aalborg slutter ca. kl. 21.30


Tirsdag d. 10. marts

3. søndag i fasten: Anden Mosebog 32,7-10,30-32 - Johannes’ Åbenbaring 2,1-7 - Johannes 8,42-51


Tirsdag d. 24. marts

Mariæ bebudelsesdag – 5. søndag i faste - Esajas 7,10-14

Eller: Første Mosebog 18,1-15 - Paulus’ første brev til korintherne 1,21-31 - Lukas 1,46-55